Matkustajaliikenne Helsingin satamassa vähäistä – ulkomaankauppa kulkee

Uutislähde: Helsingin sataman uutiset

Vuoden kolmannen kvartaalin lopulla Helsingin Sataman toiminta kärsii koronapandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista ja maailmantalouden haasteista. Matkustajamäärien lasku näkyy selvästi yhtiön liikevaihdossa.

Helsingin Satama keskittyi vuoden kuluessa normaalin liikenteen lisäksi erityisesti turvallisen matkustamisen edellytysten varmistamiseen koronapandemian aikana. Satama on tuonut matkustajaterminaaleihin runsaasti ohjeistusta koronaturvallisesta käyttäytymisestä, tehostanut siivousta ja varmistanut terveysviranomaisten ja rajavalvonnan toimintaedellytykset satamissa. Työtä jatketaan tiiviisti yhdessä laivayhtiöiden ja viranomaisten kanssa.

Matkustajaliikenne hiljentynyt

Tammi-syyskuussa Helsingin Sataman linjaliikenteessä* oli 4,1 milj. matkustajaa, mikä on 53,9 % viimevuotista vähemmän.  Syys–lokakuun vaihteessa Helsingin sataman kautta kulkenut matkustajaliikennemäärä oli noin -80 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta.  

Koronatilanne iski erityisen voimakkaasti kansainväliseen risteilijäliikenteeseen, joka jäi Helsingissä tänä vuonna käytännössä kokonaan toteutumatta.

Linjaliikenteessä matkustajien määrä kasvoi kesäkaudella lähes pysähtyneen kevään jälkeen, mutta elokuussa koronatilanne alkoi jälleen heiketä. Syyskuun lopussa Suomessa otettiin valtioneuvoston toimesta uudelleen käyttöön Schengen-alueen sisärajavalvonta sekä tiukennettiin matkustamisen edellytyksiä. Varustamot ovat vaikeassa tilanteessa vähentäneet aluskäyntejä ja Ruotsin liikenteen odotetaan avautuvan vasta keväällä. 

Tavaraliikenne varmistaa huoltovarmuutta

Helsingin satama on Suomen tärkein elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden kauttakulkupiste, ja sen rooli  ulkomaan tavaraliikenteen ja maamme huoltovarmuuden varmistamisessa on merkittävä. Tavaraliikenne onkin pystytty pitämään käynnissä koko vaikean pandemian ajan, joskin rahdin kokonaismäärä on edellisestä vuodesta jonkin verran laskenut.

Tammi–syyskuussa Helsingin Satama -konsernin kokonaistavaraliikenne oli 9,8 miljoonaa tonnia (-9,0 %). Samankaltaisen, noin 10 % edellisvuotta matalamman tason odotetaan jatkuvan myös viimeisen vuosineljänneksen ajan.

Yksiköidyn tavaraliikenteen** määrä oli 8,5 milj. tonnia (-8,3 %). Tallinnan suunnan yksiköity liikenne kasvoi 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Pandemia painaa yhtiön taloustilannetta

Pandemian seuraukset vaikuttavat negatiivisesti yhtiön taloustilanteeseen. Helsingin Satama Oy:n tammi-syyskuun liikevaihto oli 52,5 milj. euroa, mikä on -21,0 milj. euroa (-28,6 %) edellisvuotta pienempi.

Vallitsevasta pandemiasta ja siitä seuranneesta liikennemäärien pudotuksesta sekä heikosta taloustilanteesta johtuen vuoden 2020 liikevaihdoksi arvioidaan 66,8 Meur (2019: 95,6 Meur), ja tulos jää selkeästi tappiolliseksi.

Yhtiössä on sopeutettu kulurakennetta, vähennetty palveluostoja sekä mm. lykätty joitain investointeja. Kuitenkin tärkeimpiä investointeja on kaikesta huolimatta pystytty viemään eteenpäin suunnitellusti. Niistä useat liittyvät toiminnan tehostamiseen sekä sataman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä.

Helsingin Sataman liikennetilasto tammi–syyskuu 2020

* linjaliikenne = aikataulujen mukaan kulkeva säännöllinen laivaliikenne, mm. Tallinnan ja Helsingin väliä kulkevat matkustaja-autolautat.
** yksiköity tavara = suuryksiköissä, kuten konteissa, rekoissa ja perävaunuissa kuljetettu tavara.

Comments are closed.