Fortum avustaa pelastuslaitosta öljyntorjunnassa ja rantojen siivouksessa Inkoossa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa pelastuslain mukaisesti öljyntorjuntatöiden suorittamista Inkoon Fagervikin lahdella. Fortum on solminut sopimuksen Suomen johtavan öljytorjunnan asiantuntijan, Meritaidon, kanssa öljyntorjunnan ja öljyvahinkojen jälkitöiden kokonaispalvelusta. Yhtiö antaa asiantuntijaresurssin pelastuslaitoksen käyttöön Inkoossa.

Pelastuslaitos aloitti 13.2.2020 Fagervikin lahden rantojen kartoituksen öljyn aiheuttamien vahinkojen selvittämiseksi. Kartoitus tehdään kiertämällä rannat kävellen ja veneellä. Selvityksen tulosten pohjalta laaditaan puhdistustoimenpiteiden jatkosuunnitelmat.

Comments are closed.