HaminaKotkan satamassa kehitetään palveluita 5G-privaattiverkossa: ”Merkittävä mahdollisuus sataman käyttäjille”

HaminaKotkan satamassa kokeillaan Elisan 5G-privaattiverkon hyötyjä sataman palveluiden tuottamisessa ja digitaalisuuden edistämisessä. Satama-alueella toimivat yritykset käyttävät verkkoa muun muassa sataman logistiikkaa, työturvallisuutta ja ekologisuutta kehittävien palveluiden testaukseen. 5G:n nähdään tuovan merkittäviä mahdollisuuksia sataman käyttäjille.

HaminaKotkan satamassa kehitetään satama-alueen palveluita uudenlaisessa 5G-privaattiverkossa. Privaattiverkko voidaan rakentaa juuri sinne, missä nopealle ja luotettavalle verkolle on tarvetta, esimerkiksi satamaan, tehtaaseen, sairaalaan tai kaivokseen. HaminaKotkan privaattiverkko hyödyntää Elisan 5G-edelläkävijyyttä ja takaa käyttäjilleen nopean yhteyden, lyhyen viiveen sekä luotettavan toiminnan.

– 5G-privaattiverkosta haetaan ratkaisua useaan eri käyttötapaukseen HaminaKotkan satamassa. Luotettavuutensa ansiosta privaattiverkko soveltuu hyvin kriittisten satamapalveluiden kuten logistiikan ohjaamiseen. 5G:n suuri tiedonsiirtokapasiteetti ja lyhyt viive mahdollistavat myös uudenlaisia langattomia palveluita, kuten etäohjausta, reaaliaikaista tilannekuvaa sataman toiminnasta ja korkealaatuisen videokuvan hyödyntämistä, kuvailee Elisan mobiiliratkaisujen liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.

HaminaKotkan satama haluaa tarjota asiakkailleen moderneja ja luotettavia palveluita. Satamayhtiö vastaa sataman infrastruktuurista sekä yhteyksistä, joita satamassa toimivat yritykset käyttävät. Sataman 5G-privaattiverkon toteutuksessa ja palveluiden kehittämisessä on mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

– Satamassa on tarve luotettavalle langattomalle verkolle. Tutkimmekin, voidaanko perinteiset kiinteät verkkoyhteydet korvata 5G-privaattiverkolla. Mussalon satamassa sijaitsevassa 5G-privaattiverkossa kokeilemme sataman toimintaa tehostavia ja turvallisuutta parantavia teknologioita, kertoo projektipäällikkö Jonne Holmén Xamkista.

– Yksi käyttökohde on suurta kaistaa vaativan videokuvan välittäminen. Kun videokuva välittyy luotettavasti ja reaaliaikaisesti, siihen voidaan lisätä tekoälyä ja koneoppimista sekä sitä kautta automaatiota. 5G nähdään satamassa suurena mahdollisuutena, mutta ensin pitää vahvistaa 5G:n hyödyt satamassa toimiville yrityksille, Holmén jatkaa.

Elisan kattava 5G-verkko sekä kehittyvä privaattiverkkoteknologia ovat mahdollistaneet sen, että satamien lisäksi moni muukin teollisuudenala selvittää nyt uuden teknologian hyötyjä ja siirtää toimintojaan luotettavaan privaattiverkkoon. Helmikuussa Elisa aloitti Nokian kanssa privaattiverkkoyhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä hyödyntämään uusimpia mobiiliteknologioita ja kehittämään entistä käytettävämpiä ja edistyneempiä digitaalisia palveluita.

HaminaKotkan 5G-privaattiverkon kehitystyö toteutetaan Xamkissa osana 5G FINLOG – 5G Future Innovation Platform for Logistics -hanketta, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Comments are closed.