Helsinki ja Turku tehostavat Itämeren suojelua

Helsingin ja Turun kaupunginhallitukset päättivät jatkaa yksitoista vuotta sitten aloitettua Itämerihaastetta uudella 5-vuotiskaudella sekä päivitetyllä yhteisellä toimenpideohjelmalla. Työ lähivesien ja Itämeren hyväksi jatkuu kaupunkien omassa toiminnassa sekä laajassa kumppaniverkostossa.

Kuva: Roy Gonzales

Helsingin ja Turun kaupunginhallitukset päättivät jatkaa yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2023. Tämä on Helsingin ja Turun kaupunkien kolmas yhteinen toimenpideohjelma. Ohjelmassa jatketaan monia hyväksi havaittuja toimia kaupunkien oman vesistökuormituksen vähentämiseksi sekä Itämerihaasteen kumppaniverkoston innostamiseksi vesiensuojelutoimiin. Itämeri-toimenpideohjelma käynnistää myös täysin uusia toimia meren hyväksi. Näitä ovat muun muassa biohiilen, rakennekalkin ja kipsin käyttö ravinteiden sitomiseksi, haitallisten aineiden välttäminen hankinnoissa, erilaiset nopeat kokeilut sekä pienvesien ja saariston uudet luontoselvitykset.

Turun Sataman ruoppausmassojen meriläjityksistä luovutaan vuoteen 2024 mennessä. Helsingissä huolehditaan, että tuoreen merellisen strategian toteutus tehdään ainutlaatuisen meriluonnon ehdoilla.

Itämeri-toimenpideohjelmassa on lähes 120 toimenpidettä kaupunkien lähivesien ja koko Itämeren hyväksi. Helsinki ja Turku myös kutsuvat uusia organisaatioita liittymään verkostoon sekä kaikkia Itämerihaasteen kumppaniverkoston nykyisiä toimijoita uudistamaan omia toimiaan ja sitoumuksiaan uudelle ohjelmakaudelle.

Laajaa yhteistyötä Itämeren hyväksi jatketaan

Itämerihaaste ja kaupunkien ensimmäinen yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma käynnistettiin vuonna 2007 silloisten Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta. Jo tuolloin Itämeren huono tila herätti kasvavaa huolta. Kaupunginjohtajat korostivat meren merkitystä kaupunkien menestyksen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lähteenä. Helsinki ja Turku ovat aktiivisesti haastaneet myös muita toimijoita vapaaehtoisesti suojelemaan omia lähivesiään ja Itämerta. Vuoteen 2018 mennessä Itämerihaasteen kumppaniverkostoon on liittynyt 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista.

Myös nykyinen Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tukevat työtä ja määrittelevät sen päälinjat. Nyt tehtyjen päätösten myötä Helsingin kaupunki muun muassa jatkaa Itämeren suojelun ekonomian professuurin tukemista Helsingin yliopistossa. Turun kaupunki puolestaan jatkaa Saaristomeren suojelurahaston toiminnan rahoittamista.

– Kaupunkien on toimittava edelläkävijöinä myös vesiensuojelussa. Helsingin uusi merellinen strategia ja tiukat ilmastotavoitteet tukevat Itämeri-toimenpideohjelmaa. Kaupunkien on näytettävä esimerkkiä siinä, miten erilaiset toimijat tuodaan yhteen tärkeiksi koettujen tavoitteiden edistämiseksi. Helsinki haluaa haastaa kaupungin asukkaat, yritykset sekä myös tiedeyhteisön tekemään yhdessä puhtaampaa Itämerta, sanoo Jan Vapaavuori.

– Yli vuosikymmenen aikana olemme toteuttaneet kymmeniä konkreettisia toimia Helsingin ja Turun kaupunkien vesistökuormituksen vähentämiseksi. Itämerihaasteen kumppanimme ovat tehneet satoja toimia lähivesien ja koko Itämeren hyväksi. Olemme myös toteuttaneet useita kansainvälisiä hankkeita vesiensuojelun kehittämiseksi. Nyt käynnistämme uudenlaista yritysyhteistyötä ja osallistamme kaupunkilaisia aiempaa enemmän toimintaan, sanoo Minna Arve.

Vesiensuojelutyöllä saavutettu paljon

Järjestelmällisellä vesiensuojelutyöllä on saavutettu Itämerellä paljon. Ravinnekuormitus on puolitettu ja muutamien avainlajien kannat ovat vahvistuneet. Tästä huolimatta koko meri ja omat rannikkovetemme ovat edelleen aivan liian huonossa tilassa.

Itämeren suojelukomission HELCOMin keväällä julkaiseman laajan raportin mukaan rehevöityminen on edelleen vakava ongelma lähes koko Itämerellä. Lisäksi haitallisia kemikaaleja ja mikromuoveja löytyy vesiympäristöistä hälyttävän paljon. Näistä syistä monet Itämeren ekosysteemit ja elinympäristöt ovat uhattuina. Rannikkoalueiden virkistysarvo Suomenlahdella, Saaristomerellä ja koko Itämerellä on hyvin suuri. Meren suojeleminen on kaikkien Itämeren rannikoilla asuvien etu.

Viime vuosina on tehty useita merkittäviä kansainvälisiä aloitteita merien hyväksi. Myös Itämeren suojelukomission toimintaohjelma on päätetty päivittää vuoteen 2021 mennessä. Helsinki ja Turku pyrkivät siihen, että tässä uudistamisessa otetaan huomioon nyt hyväksytty Itämeri-toimenpideohjelma.

Lisätietoja:

Itämerihaaste

Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019-2012

Comments are closed.