M/s Finlandian rahtiliikenne jatkuu – lääkekuljetukset priorisoidaan suomalaisella aluksella

Eckerö Linen m/s Finlandia jatkaa Huoltovarmuuskeskuksen tuen avulla rahtiliikennettä Suomen ja Viron välillä. M/s Finlandia kuljettaa Suomeen pääasiassa elintarvikkeita, lääkkeitä, ja teollisuuden komponentteja. Lisäksi lääkekuljetukset priorisoidaan aluksella.

”Suomi-Viro-merireitti on erittäin merkittävä väylä merirahdille ja Suomen huoltovarmuudelle. Koronakriisin takia matkustajaliikenne on keskeytynyt ja reitiltä on poistunut merkittävä määrä rahtikapasiteettia. On koko yhteiskuntamme kannalta tärkeä asia, että pystymme jatkamaan Huoltovarmuuskeskuksen tuella liikennöintiämme ja osaltamme varmistamaan lääkkeiden, elintarvikkeiden ja tavaroiden kuljettamisen ihmisille ja elinkeinoelämälle ”, kertoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen.

Merikuljetukset ovat kriittisiä Suomen yhteiskunnan kannalta. Niiden osuus normaalioloissakin Suomen tuonnista on noin 80 prosenttia ja viennistä noin 90 prosenttia. Tämän hetkisissä kriisiolosuhteissa merirahdin rooli myös lääkekuljetuksissa korostuu.

”Priorisoimme lääkekuljetukset siten, että lääkerekat merkitään erityisillä tunnuksilla ja ne lastataan sekä puretaan ensimmäisenä”, Keronen kertoo.

Eckerö Linen m/s Finlandia siirtyi poikkeusaikatauluun maanantaina 23.3. varmistaakseen rahdin sujuvan kuljettamisen Suomen ja Viron välisessä liikenteessä. Se liikennöi päivittäin kolme edestakaista vuoroa Helsingin ja Tallinnan välillä.

M/s Finlandia on tällä hetkellä ainoa Suomen lipun alla oleva alus Suomen ja Viron välillä.

”Teemme osaltamme kaikkemme, että Suomen kannalta tärkeä tavarankuljetus on mahdollista ja voimme osallistua huoltovarmuuden turvaamiseen suomalaisella henkilökunnalla. Työllistämme m/s Finlandialla noin 250 suomalaista merimiestä ja Huoltovarmuuskeskuksen tuki mahdollistaa myös näiden elinkeinoelämän kannalta merkittävien työpaikkojen säilymisen toistaiseksi. Kuten monet muutkin laivayhtiöt olemme joutuneet valitettavasti tekemään sopeuttamistoimia, mutta tämä tuki auttaa lieventämään myös näitä toimia” Keronen kertoo.

Comments are closed.