Pråm till Norra Djurgårdsstaden sparar 50 000 tunga lastbilstransporter genom stan

I fredags avgick första pråmen med bergmaterial, från bygget av nya tunnelbanan, till Norra Djurgårdsstaden. Det är ett långsiktigt samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana för att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden kommer att använda materialet som utfyllnad när nya gator, torg och kvarter byggs.

Pråm sparar 50 000 lastbilstransporter
Pråm sparar 50 000 lastbilstransporter

Över 50 000 lastbilstransporter sparas

En sjötransport motsvarar cirka 100 lastbilstransporter. Sammanlagt ska 600 000 ton bergmaterial tas omhand under 3 år, och på så sätt sparas 50 000 tunga lastbilstransporter genom city. Pråmens resa från Blasieholmen till Loudden är 8,5 km och pråmen kommer att köra en last 2-4 dagar per vecka, de närmsta åren.

Citat Stockholms stad

”Det här samarbetet bidrar till att minska både klimatpåverkan och att återvinna material lokalt i Stockholm. Genom att använda båt för transport kan många lastbilstransporter sparas genom Stockholms city och det möjliggör dessutom att vi kan återanvända bergmaterial som utfyllnad i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Bergmaterial är ett mycket användbart material när staden växer”, säger Fredrik Bergman genomförandechef Norra Djurgårdsstaden.

Citat Region Stockholm

”Det känns jättebra att vi börjar nu, vi har ju jobbat i flera år för att kunna få till en lösning här på Blasieholmen, där massorna från tunnelbanebygget fraktas bort med båt istället för lastbil, säger Andreas Burghauser”, projektchef för tunnelbanan till Södermalm.

Norra Djurgårdsstadens arbete med återvinning av bergmaterial

Fram till idag har Norra Djurgårdsstaden hanterat ca 700 000 ton massor på platsen, vilket motsvarar närmare 60 000 sparade transporter med tung trafik.

Norra Djurgårdsstaden ska bli fossilfritt 2030. Det innebär att stadsutvecklingsprojektet ställer upp krav, följer upp, söker samarbeten och driver innovationsprojekt inom flera olika områden, detta för att kunna utveckla och bygga hållbara och resurseffektiva lösningar. Det gäller även i hanteringen av bergmaterial. Staden arbetar aktivt med återanvändning och har till 100 procent fortlöpande under åren återanvänt berg från projekt inom Norra Djurgårdsstaden för byggnation av nya gator och kvarter. Staden samordnar och medverkar också till återanvändning av schaktmassor och kan i dagsläget uppvisa 30-35 procent återanvändning av massor i Norra Djurgårdsstaden som annars skulle gå till deponi.

Comments are closed.