Satamakaupungit ovat johtavassa asemassa puhtaamman tulevaisuuden rakentamisessa, SEA20-verkosto esittää

orstaina 27. kesäkuuta 2019 poliittisia ja meriteollisuuden johtajia kokoontui Helsingin Kalastajatorpalle keskustelemaan ensimmäisen SEA20-huippukokouksen merkeissä.

SEA20 on voittoa tavoittelematon verkosto, joka tuo yhteen maailman merkittävimmät satamakaupungit suunnittelemaan urbaanin asumisen tulevaisuutta ja merenkulun vaikutusta siihen. Tapaamiseen osallistuivat muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb, Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola, Washingtonin osavaltion Maritime Director Joshua Berger sekä vieraita Kiinasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Tapaamisessa pyrittiin löytämään ratkaisuja siihen, miten tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa globaalisti tehokasta, ekologisesti toimivaa ja digitaalisesti kytköksissä olevaa merenkulkua. YK:n arvion mukaan 68 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Tämä muutos luo paineita kaupunkien infrastruktuurin kehittämiselle sekä merenkululle. Rahtia ja ihmisiä on selkeästi kustannustehokkainta kuljettaa meriteitse, mutta samanaikaisesti meriteollisuudelle on syntynyt suuri paine siirtyä aikaisempaa vihreämpiin ja kestävämpiin toimintamalleihin.

”International Maritime Organizationin (IMO) mukaan, jopa 90 prosenttia kulutushyödykkeistä liikkuu meriteitse. Se tarkoittaa sitä, että globalisaatio, urbanisaatio ja meriteollisuuden logistiikan kehittäminen kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Työskennellessämme useissa pilottiprojekteissa, jotka liittyvät esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin ja meriteollisuuden digitalisaatioon, olemme havainneet yleistä vastahakoisuutta ottaa uusia ratkaisuja laajempaan, globaaliin käyttöön. Uskomme tämän johtuvan muun muassa kannustavan lainsäädännön puuttumisesta. Eri toimijoita tulisi kannustaa vielä enemmän läpinäkyvyyteen ja laajempaan yhteistyöhön. Ainoastaan yhteistyön voimin voimme rakentaa paremman meriteollisuuden ekosysteemin”, Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola kertoo.

Satamakaupungit johtavat globaalia kehitystä

Tilaisuudessa keskusteltiin myös ajatushautomo Nordic West Officen tuottaman ”Maritime future: A Global Analysis on Marine and the Environment”-raportin alustavista löydöksistä. Raporttia varten on haastateltu merenkulun ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita ympäri maailmaa. Myöhemmin tänä vuonna julkaistavassa raportissa kartoitetaan vastauksia useaan meriteollisuuden kehittämisen pullonkaulaan.

”Satamakaupunkien tulevaisuuden kannalta on ensisijaista, että pystymme rakentamaan älykkäämmän merenkulun ja energia-alan ekosysteemin, joka kestää tulevien vuosien mukanaan tuoman muutoksen. Merenkulusta puuttuu tällä hetkellä kattava digitaalinen tiedonjako ja keskinäinen luottamus, jota tarvitaan kestävyysongelmien ratkaisemiseen. Myös kaupunkien ja satamien välinen yhteys on nostettava pöydälle. Erityisesti satamat ja niiden ympäristö, maalla ja merellä, kaipaavat innovaatioita ja niiden tekijöitä”, raporttia työstänyt Nordic West Officen tutkimusjohtaja Lauri Tähtinenkertoo.

Tapaamisessa paikalla olleet keskustelivat raportin teemoista ja alustavista tuloksista. Osallistujat jakoivat näkemyksen siitä, että kaupungit tulevat vahvasti ajamaan globaalia kehitystä maailmassa, joka tarvitsee vihreämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja. Saasteet, kasvihuonekaasut ja kasvavat ruuhkat luovat kaupunkeihin jännitteitä. Meriteollisuus voisi olla ratkaisevassa roolissa näiden haasteiden voittamisessa, jos eri toimijoiden välinen yhteistyö olisi sujuvampaa. Osallistujat nostivat esille ajatuksen, että älykkäälle meriteollisuudelle tulisi laatia yhteiset suuntaviivat, ja vuodelle 2020 asetetut yhteiset periaatteet voisivat toimia näiden suuntaviivojen pohjana.

”Yhteistyölle on suuri tarve. Esimerkiksi Helsingin satama ja Helsingin kaupunki kehittävät yhdessä kaupungin ja sataman yhteyttä parantamalla toiminnan tehokkuutta, digitalisaatiota ja kestävyyttä innovaatioiden ja erilaisten kokeilujen kautta. Näemme, että SEA20 on hyvä foorumi tällaisten kokeilujen jakamiselle muiden kaupunkien kanssa. Näin voimme ratkoa haasteita yhdessä”, kertoo Helsingin kaupungin Yrityspalveluiden yksikön päällikkö Ulla Tapaninen.

Katso myös kanarianasunnut.fi sivuston tarjonnat!


Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.

Muita mielenkiintoisia aiheita muualta:

Junat Kartalla

Asuntomarkkinat

Kiinteistöhuolto

samsung galaxy s21 ultra

Samsung XCover 5

Sähköpotkulauta vuokraus

Kryptovaluutat

Kasinot suomi

Suositut koirarodut

Google Pay maksaminen

Kapselikahvit

Pikakahvi

Affiliate markkinointi

Professional Esports

Comments are closed.