Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen alkaa kesäkuussa

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen käynnistyy kesäkuussa. Hanke toteutetaan kahden avovesikauden aikana, jolloin meriväylällä työskennellään ympärivuorokautisesti. Hankkeen toteutusta esitellään virtuaalisesti järjestettävässä yleisötilaisuudessa 18.5.2020.

Väylän, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettavan Vuosaaren meriväylän syventämisen rakennustyöt alkavat. Rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa 2020. Uusi, syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia.

Hankkeessa Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeen aikana maamassoja ruopataan noin miljoona kuutiota. Lisäksi vedenalaisesta kallionlouhinnasta syntyy louhetta noin 0,8 miljoonaa kuutiota. Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle. Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan proomuilla Hernesaaren edustalle, missä se käytetään uuden asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus meritse katuverkon sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa vaadittavat vesilain mukaiset luvat. Ympäristövaikutuksia seurataan tiiviisti viranomaisten hyväksymien vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmien avulla. Hankkeesta aiheutuvia työaikaisia haittavaikutuksia kompensoidaan kiinteistö- ja ammattikalastajakorvauksien kautta.

Meriväylä ja satama rakentamisen ajan normaalisti alusliikenteen käytössä

Hankkeen aikana työskennellään meriväylällä ja satama-altaassa. Työt alkavat kesäkuussa satama-altaasta. Tämän jälkeen siirrytään ruoppaamaan ja louhimaan Vuosaaren meriväylälle. Työtä tehdään useampaa työkalustoa käyttäen. Meriväylä ja satama ovat rakentamisen ajan normaalisti alusliikenteen käytössä. Veneilijöiden on mahdollista seurata työkaluston liikkeitä hankesivuilta löytyvä karttapalvelun avulla. Vuosaaren hankkeen rinnalla Helsingin kaupunki tekee ruoppaustöitä Hernesaaren itärannassa.

Yleisötilaisuus Facebook Live -lähetyksenä 18.5.2020 klo 17-18

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen yleisötilaisuus järjestetään Facebook Live -lähetyksenä 18.5.2020 klo 17-18. Yleisötilaisuus järjestetään virtuaalisesti poikkeusoloista johtuen. Liveä pääsee seuraamaan ”Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen” -Facebook-sivun kautta.

Hanketta esittelevät Väylän, Helsingin sataman sekä urakoitsijan edustajat. Kysymyksiä hankkeeseen liittyen voi esittää tilaisuuden chatissa. Tilaisuus on suomenkielinen. Tervetuloa!

Hanke verkossa:
www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla
facebook.com/vuosaarenmerivayla

Comments are closed.