Xamk ja Ekami sopivat merenkulun koulutuksen keskittämisestä Kotkan uudelle kampukselle


Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko (alhaalla vas.), Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin hallituksen puheenjohtaja Tiina Montonen, Xamkin toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen (ylhäällä vas.) sekä koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen Ekamista sinetöivät yhteistyön 16.1.2019 aiesopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Kotkassa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami) allekirjoittivat 16.1.2019 aiesopimuksen, joka koskee Kotkan Kantasatamaan sijoittuvan Xamkin uuden kampuksen tilojen yhteiskäyttöä merenkulun koulutuksessa.

Xamkin ja Ekamin tavoitteena on siirtää heidän yhteisesti omistamansa merenkulkualan simulaattorikeskus ja Katariinan kampuksen tiloissa järjestetty merenkulun simulaatio-opetus uudelle kampukselle Kantasatamaan. Xamk puolestaan vuokraa materiaali- ja valmistustekniikan sekä merenkulun konetekniikan erikoisopetustilat Ekamin Malmingin kampukselta.

– Kotkan Kantasatamaan syntyy nyt sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä merenkulun koulutuskeskittymä, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko iloitsee.

– On todella hienoa, että Ekamin ja Xamkin strateginen yhteistyö tiivistyy näin fyysisestikin, Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin hallituksen puheenjohtaja Tiina Montonen jatkaa.

– Meillä on Xamkin kanssa tavoitteena lisätä yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä ja sen myötä kampustemme yhteiskäyttöä ja parantaa tilankäytön tehokkuutta ja käyttöastetta, koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen Ekamista taustoittaa.

– Seuraavaksi käynnistämme tarkemmat neuvottelut laatiaksemme esisopimuksen, jossa sitoudumme pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin. Ekami on myös mukana uuden kampuksen suunnittelutyöryhmässä, jolloin varmistamme molempien osapuolien kannalta parhaat mahdolliset tilaratkaisut, Xamkin toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen kertoo jatkotoimenpiteistä.

Esisopimuksessa tullaan sopimaan hankittavista simulaattoreista ja simulaatiotilojen muista laitteista sekä niiden hallinnasta, käytöstä ja kustannusten jaosta. Muita sovittavia asioita ovat koulutustarjonta ja siihen liittyvä työnjako, tilojen varausjärjestelmä ja käyttö sekä osto- ja muut palvelut.

Xamkin uudelle Kotkan kampukselle syntyvää merenkulun koulutuskeskittymää vahvistaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry:n (Merikotka) kanssa tehtävä aiesopimus tilojen yhteiskäytöstä.

Xamkin uuden Kotkan kampuksen rakentamisen alkaa kesäkuussa 2021. Kampus on valmis kesällä 2023.

Comments are closed.