Apetit laajentaa Itämeri-sitoumustaan pelloilta vesistöihin

Apetit laajentaa vuonna 2019 tehtyä Baltic Sea Action Groupin Itämeri-sitoumustaan. Nyt päivitettävä sitoumus laajenee pellolta vesistöihin ja kattaa näin myös kotimaisen lähikalan käytön kehittämisen ja laajentamisen Apetitin tuotteistossa.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotekehityksessä painotetaan kalavalintoja, jotka edistävät vesistöjen ekologisen tasapainon ylläpitämistä ja vesistöjen ravinnekertymän vähenemistä. Samalla Apetit mahdollistaa monipuoliset ja kestävät kalavalinnat kuluttajien, niin aikuisten kuin lastenkin lautasilla”, sanoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen.

Lähikalan käyttö hyödyttää vesistöjä, sillä rehevöityminen on yksi suurimmista vesistöjemme hyvinvointia haittaavista tekijöistä. Rehevöitymisellä tarkoitetaan liiallisen ravinnemäärän, kuten typen ja fosforin, aiheuttamaa levien liikakasvua, joka johtaa mm. veden samentumiseen, happikatoon sekä eliöstön kaventumiseen.

”Panostuksemme lähikalojen tuotteistamiseen on ollut merkittävä, joten on luonnollista laajentaa Itämeri-sitoumusta myös suoraan vesistöihin ja lähikalaa hyödyntäviin tuotteisiin. Positiiviset vaikutukset heijastuvat sekä Itämereen että sisävesistöihin”, Väisänen sanoo.

Apetitin lähikalatuoteperhe sai alkunsa, kun Säkylän Pyhäjärven hoitokalastuksen saalis haluttiin hyötykäyttöön. Nykyään tuoteperheeseen kuuluvat Järvikalapuikot ja -pihvit, Särkisen kalapyörykät sekä tänä syksynä lanseeratut Itämeren kalapuikot, jotka valmistetaan kotimaisesta Itämeren silakasta.

”Olemme iloisia siitä, että Apetit on löytänyt Itämeren lähikalan tuttujen arkituotteiden raaka-aineeksi. Toivomme, että lähikala saa pysyvästi ansaitsemaansa arvostusta ruokapöydissä”, sanoo BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

Maaperän kasvukunnon parantaminen keskiössä

Jo aiemmin Apetitin sitoumuksen keskiössä on ollut tuottaa avomaan kasvisten sopimusviljelyssä hyödynnettävää tietoa erityisesti maaperän kasvukunnon parantamiseksi ja hiilensidontaan liittyen. Työn edistäminen on konkretisoitunut Apetitin Räpin koetilalla käynnissä olevissa hankkeissa.

”Tutkimushankkeiden tavoitteina on esimerkiksi tuottaa tietoja ja käytäntöjä maaperänkasvukunnon ja vesitalouden parantamiseksi sekä hiiliviljelyn kehittämiseksi erityisesti avomaankasvisten viljelyn osalta”, Väisänen sanoo.

Apetitin sopimusviljelijöiden koulutuksessa hyödynnetään Uudistavan viljelyn e-opistoa, jonka BSAG on tuottanut laajan kumppanijoukon voimin.

”Odotamme innolla tuloksia Räpin koetilalta, sillä tieteellinen tieto juuri vihannesviljelyn uudistavista menetelmistä on vielä melko uutta ja siksi erittäin kiinnostavaa,” Ramm-Schmidt sanoo.

Apetit sisällyttää todennetut parhaat viljelykäytännöt sopimusviljelijöiden viljelyohjeisiin ja kouluttaa kaikki sopimusviljelijät maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviin viljelymenetelmiin. Menetelmillä parannetaan maaperän kykyä pidättää vettä, ravinteita ja hiiltä. Tavoitteena on esimerkiksi se, että ravinteet pysyisivät mahdollisimman tehokkaasti maaperässä ja kasvien käytössä, eivätkä valuisi vesistöihin.

Apetitin Itämeri-sitoumus

Viihdettä iltapäivään

Olet varmaan joskus pelaillut joitain aikuistenpelejä, mutta oletko tutustunut aiheeseen sen tarkemmin? Mitä jos käyttäisit pari minuuttia ja tutustuisit nykyaikaiseen aikuisten kasinopelaamiseen vaikka sivustomme E-Goldcasinon kautta aivan suomeksi.

Kasinopelithän on tarkoitettu nimenomaan viihteeksi ja ajankuluksi, eivät rahanansaintakeinoksi.

Comments are closed.