Asukkaiden ääni kuuluu Itämeren suojelussa sekä liikuntapaikkojen ja koirapuistojen kunnostuksessa

Kuva Jarkko Mänty Pixabaystä

Turkulaisilla oli joulukuussa mahdollisuus esittää Itämeren suojeluun liittyviä ehdotuksia sekä äänestää olemassa olevien koirapuistojen ja tiettyjen liikuntapaikkojen kunnostuksesta Kerro kantasi -verkkopalvelussa. Tulos on nyt selvillä.

Itämeren suojelun ehdotusten tuli olla toteuttamiskelpoisia vuonna 2020, eivätkä niiden kustannukset saaneet ylittää 50 000 euroa. Ehdotuksissa tuli huomioida Itämerihaasteen arvot: puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri.

Seuraavat kolme ehdotusta toteutetaan:

1. Roskien siivilöinti hulevesistä

Ehdotus: Siivilöidään suurimpien Aurajokeen ja Itämereen johtavien hulevesiviemäreiden vesi. Siivilöinti vähentäisi Aurajokeen ja Itämereen päätyvien roskien, kuten tupakantumppien, määrää huomattavasti.

Toteutus: Asennetaan hulevesikaivoihin ns. hulevesihäkkejä keruupusseineen, jotka keräävät sadevesien mukana kulkeutuvia muoveja ja muita vesistöä kuormittavia jätteitä. Valitaan viisi hot spot -aluetta Aurajoen varrelta. Hot spot -hulevesikaivoihin asennettaan hulevesisäkkejä kolmen ison tapahtuman ajaksi. Hulevesisäkit tyhjennetään ja samalla tiedotetaan roskien määrästä ja kampanjasta, jonka osana seurantaa tehdään. Kustannusarvio on 25 000 euroa.

2. Kaupunkipurojen kunnostus

Ehdotus: Turun kaupunkialueen ojien kunnostukset. Eroosion väheneminen vaikuttaisi rannikkovesien kirkkauteen ja rehevöitymiseen sekä roskien kulkeutumiseen mereen. Uhanalaisten taimenen ja jokiravun elinolosuhteet paranisivat merkittävästi. Talkootöinä tehtyinä osallisuus ja lähiluonnon tuntemus lisääntyisivät.

Toteutus: Kaupunkialueiden purovesistöjen tilaan vaikuttaa paljolti se, miten kaupungissa käsitellään sadevesiä ja lumen sulamisvesiä, eli hulevesiä. Purouomat kulkevat maankäytöltään ja maaperältään vaihtelevissa ympäristöissä, minkä takia kunnostettavalle kohteelle tulee laatia yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma ennen töiden aloittamista.

Purojen lisäksi kaupungin alueelta laskee Saaristomereen useita valtaojia, joiden kuljettamaa kiintoaineskuormaa voitaisiin vähentää oikein kohdennetuilla pidätysrakenteilla. Haasteena kunnostamisessa on maanomistajien suostumus ja kaupunkialueella monin paikoin tilan riittävyys.

Vuonna 2020 kohdennetaan kunnostus alueelle, jossa se on helppo toteuttaa. Kokonaisuutena kunnostuksen kokonaishinta yhdelle uomanpätkälle on korkeintaan 20 000 euroa, josta noin puolet on suunnittelukustannuksia ja puolet toteuttamiskustannuksia. Kunnostustöitä pyritään järjestämään talkoina ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

3. Tiedotus venekemikaalien haitallisuudesta

Ehdotus: Myrkkymaaliton Turun saaristo. Kaupungin hallinnoimissa venesatamissa ja myös muissa venesatamissa ei sallita myrkkymaaleja pienveneissä. Tuetaan venepesureiden toimintaa alueella, jotta saadaan 2-3 alan toimijaa alueelle.

Toteutus: Myrkkymaalien käyttöä Turun kaupungin hallinnoimissa venesatamissa ei voida kieltää, koska niiden käyttö on sallittua Suomen merialueilla. Myrkkymaalien haitallisuudesta ja vaihtoehtoisten puhdistusmenetelmien käyttämisestä voidaan kuitenkin jakaa tietoa viestintäkampanjalla, johon varataan 5 000 euroa. Pohjan voi esimerkiksi pestä käsin harjaamalla, harjapesurilla tai painepesurilla. Tiedotus kohdennetaan kaupungin hallinnoimiin venesatamiin kesäkuussa, mutta sama tietoisku voidaan järjestää myös alueen muissa venesatamissa.

Parannuksia liikuntapaikkoihin ja koirapuistoihin

Asukkaat saivat äänestää tiettyjen liikuntapaikkojen kunnostuksesta. Tärkeimpänä kunnostuskohteena asukkaat pitivät uutta esteetöntä leikkivälinekokonaisuutta Ekvallan uimarannalle. Toiseksi suosituimmat kunnostuskohteet olivat Hirvensalon hiihtokeskuksen sähkölinjojen ja valaistuksen osittainen peruskorjaus ja ajanmukaistaminen sekä Tortinmäen kuntoreitin kunnostaminen.

Vasaramäen koulun (Turjanpuiston) kentän vanhan tekonurmen poistaminen ja uuden kierrätystekonurmen asentaminen kentälle sai myös kannatusta. Kunnostuskohteiden listalla oli myös Hirvensalon Ylikylänpuiston monitoimikentän ja skeittialueen asvaltoinnin uusiminen ja uuden monitoimikaukalon rakentaminen. Näillä näkymin kaikki kohteet kunnostetaan.

Käytössä olevien koirapuistojen kunnostamiskohteiden kärkeen asukkaat äänestivät Iso-Heikkilän koirapuiston valaistuksen. Kupittaan koirapuiston valaistus sekä Iso-Heikkilä koirapuiston väliaita pienten ja isojen koirien erottelemiseksi saivat myös kannatusta. Kärkikohde Iso-Heikkilän koirapuisto saa valaistuksen sekä väliaidan erottamaan isojen ja pienten koirien alueet.

Comments are closed.