Ei myrkkyjä mereen!

Inkoon Venehotellissa veneet pestään ympäristöystävällisesti

”Haluamme toimia ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen ja päivitimme pesuvesien puhdistusjärjestelmämme siten, ettei ympäristöön enään päädy käytännössä mitään myrkyllisiä aineita.” Kristian Räme, toimitusjohtaja

Huoli ympäristöstä merellä ja maalla

Talvisäilytykseen siirrettävien veneiden pohjat on tarpeen pestä pintoihin kertyneen merirokon ja muun biomassan poistamiseksi. Nykyään enenevässä määrin myös kesken kauden. Pesu tehdään painepesureilla, joko puhtaalla vedellä tai lisäksi pesuaineita hyödyntäen. Painepesun yhteydessä veneen pohjasta irtoaa usein myrkkymaalia hiutaleina ja pieninä partikkeleina. Veneiden pesupaikoilla pesuvedet myrkkymaaleineen ovat perinteisesti päätyneet sellaisenaan mereen, missä niiden sisältämät myrkylliset raskasmetallit hiljalleen vapautuvat ympäristöön.

Ensimmäisenä alallaan Inkoon Venehotelli kiinnitti jo vuonna 2010 huomiota pesemiensä veneiden pesuvesien käsittelyyn. Suoraan mereen johtamisen sijaan Venehotelli otti käyttöön järjestelmän, jossa pesemisestä tulevia jätevesiä kerätään hallitusti ja johdetaan ne hiekanerotus- ja öljynerotuskaivojen läpi ennen johtamista ympäristöön. Hiekanerotuskaivolla pesuvesistä saatiin vähennettyä myrkkymaalihiutaleita, ja öljynerotuskaivon avulla mahdolliset öljyt ja polttoaineet saatiin poistettua pesuvesistä.

Ympäristöystävällistä veneiden pesua – Uusi vedenpuhdistusjärjestelmä

Laajentumisen yhteydessä vuonna 2020 Inkoon Venehotellin vesienpuhdistusjärjestelmä päivitetään. Aiempaa puhdistusjärjestelmää päivitetään siten, että veneiden pesusta tulevista jätevesistä saadaan entistä tehokkaammin poistettua myrkkymaalijäämät ja vastaavat epäpuhtaudet. Riittävän tehokkaan puhdistusjärjestelmän löytäminen edellytti perusteellista kartoitusta. Sopiva järjestelmä löytyi lopulta Ruotsista, jossa vastaava järjestelmä on asennettu jo noin 50:lle venetelakalle viimeisen 10 vuoden aikana. Ruotsissa järjestelmää käytetään laajasti, sillä Ruotsissa venetelakoiden pesuvesille alettiin edellyttää riittävää puhdistusta jo vuodesta 2008 lähtien.

Suodattimen 6 kerrosta varmistavat puhdistuksen

Inkoon Venehotellin uusi vesienpuhdistusjärjestelmä perustuu erityisesti veneiden pesuvesien puhdistukseen kehitettyyn suodattimeen, jossa on sekä erikoiskäsiteltyjä turvekerroksia että aktiivihiilisuodatus. Uusi suodatin on kytketty vanhan vedenpuhdistusjärjestelmän perään siten, että vesi pumpataan hiekan- ja öljynerotuskaivojen jälkeen em. suodattimen läpi. Lopuksi puhdistettu vesi palautetaan kiertoon. Järjestelmässä käytetyt suodatinkerrokset vaihdetaan riittävin väliajoin. Käytetyt suodatinmateriaalit hävitetään asianmukaisesti jätehuoltoalan ammattilaisen toimesta.

Neljä pesupaikkaa

Pesua tehdään Inkoon Venehotellissa neljällä eri pesupaikalla sekä ulkona että sisällä halleissa. Tarkoitusta varten rakennettujen pesupaikkojen jätevedet kerätään hallitusti ja johdetaan puhdistusjärjestelmään.

Jatkuva seuranta

Uuden järjestelmän puhdistusteho tullaan varmistamaan ottamalla vesinäytteitä ja analysoimalla ne. Näin voidaan varmistua, että järjestelmä toimii oikein ja riittävällä teholla. Tarvittaessa järjestelmään lisätään vielä erillinen saostuskaivo, jonka tarkoitus on lisätä maalihiutaleiden erottelua pesuvedestä ennen suodatinta.

Puhtaat jätevedet

Inkoon Venehotellin uuden jätevesien puhdistusjärjestelmän käyttöönoton myötä veneiden pesusta ei enää päädy Itämereen sinne kuulumattomia raskasmetalleja tai muita myrkkyjä.

Ympäristöasiat pähkinänkuoressa:

  • Hallit lämmitetään maalämmöllä
  • Käytettävä sähkö on vesivoimalla tuotettua
  • Led-valaistus
  • Ympäristöystävälliset pesu- ja kiillotusaineet
  • Pesuvedet puhdistetaan – myrkkyjä ja ravinteita ei pääse mereen
  • Jäteöljyt ja -akut hävitetään asianmukaisesti
  • Sähköautojen latauspisteet syksystä 2020 alkaen

Venehotelli on vähiten ympäristöä kuormittava tapa säilyttää moottorivenettä: https://venehotelli.fi/toiminta/ymparistoystavallisyys

Comments are closed.