Huoltovarmuuskeskus tukee Viking Linen liikennöintiä välillä Turku‒Ahvenanmaa‒Ruotsi

Huoltovarmuuskeskuksen tuen ansiosta Viking Line voi varmistaa, että merikuljetukset Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä toimivat vallitsevassa tilanteessa, jossa rajat on suljettu. Matkustajaliikenne on jotakuinkin kokonaan pysähtynyt, mutta rahtikuljetusten kysyntä pysyttelee korkealla.

Lähes 90 % Suomen tuonnista ja viennistä tapahtuu meritse. Tässä mielessä Suomea voi verrata saareen. Meriliikenteen on jatkuttava, jotta yhteiskunnan toiminnot voidaan turvata. Suomalaiset matkustaja-alukset muodostavat merkittävän lisän huoltovarmuuden takaavaan rahtiliikenteeseen. Rahtiliikenteen kysyntä Suomesta ja Suomeen on tällä hetkellä korkea.

– Näemme tärkeänä ylläpitää yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimintoja tavalla, jonka on poikkeusolot huomioiden mahdollisimman lähellä normaalia. Olemme kiitollisia huoltovarmuuskeskukselta saamastamme tuesta. Se mahdollistaa, että voimme ainakin osittain jatkaa tavanomaista liikennöintiämme, toteaa Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Lisätietoa:

Huoltovarmuuskeskus: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/kumipyorarahdin-merikuljetukset-varmistetaan-huoltovarmuuskeskuksen-toimenpitein/

Suomen Varustamot ry: https://shipowners.fi/

Comments are closed.