Merenkulun kovimmat asiantuntijat kokoontuivat Helsingissä Breaking Waves 2018 -konferenssissa

Kuva: Jussi Hellsten

Breaking Waves 2018 -konferenssi toi Euroopan meriklusterin merkittävimmät toimijat Helsinkiin osana kansainvälistä teknologiatapahtuma Slushia.

Euroopan meriklusterin toimijat kokoontuivat maanantaina ensimmäistä kertaa yhteen Helsingissä. Breaking Waves -konferenssin kutsuvieraille suunnattuun Think Tankiin osallistui lähes 30 merkittävää alan vaikuttajaa päätöksentekijöistä yritysjohtajiin sekä satamien ja varustamoiden edustajiin yhteensä yli kymmenestä eri maasta. Think Tankin tuloksia esiteltiin laajemmalle yleisölle tiistaina järjestetyssä seminaarissa.

Think Tankissa vieraat keskustelivat alan haasteista ja pohtivat yhdessä ratkaisuja niihin. Keskeisimpiä aiheita olivat kestävyys, teknologian hyödyntämine alalla ja uudet innovaatiot. Kaikki osallistujat olivat samaa mieltä siitä, että meriteollisuuden alalla on tarve reagoida muuttuviin tarpeisiin nykyistä tehokkaammin.

Meriteollisuus ja kansainvälinen merenkulku ovat suuressa murroksessa. Avoin keskustelu meriklusterin sisällä ja sen ulkopuolella päättäjien, uusien toimijoiden ja startup-yritysten sekä asiakkaiden kanssa, olikin Think Tank -osallistujien mielestä erittäin tärkeää alan kehittämisen kannalta. Tiivis yhteistyö mahdollistaa uusien ideoiden ja innovaatioiden tehokkaamman hyödyntämisen. Lisäksi datan keräämiseen ja sen tehokkaampaan hyödyntämiseen tulisi panostaa.

Logististen ketjujen optimointi ratkaisu moneen haasteeseen

Merenkulku on monipuolisen hyvinvoinnin mahdollistaja. Se on keskeinen osa laajoja logistisia ketjuja, jotka mahdollistavat muun muassa internetistä tehtyjen ostosten kuljetuksen toiselta puolelta maapalloa tai banaanien saatavuuden suomalaisessa lähikaupassa. Jopa 90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meritse.

Logistisen ketjun optimointi ja tiedonkulun parantaminen eri ketjun toimijoiden välillä nousi Think Tankissa esiin tärkeänä kehityskohteena. Toimiva logistinen ketju antaa paremmat valmiudet myös entistä kestävämpään toimintaan, kun esimerkiksi aluskapasiteetti pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Myös uudet innovaatiot saadaan ajettua nopeammin sisään osaksi kokonaisvaltaisesti toimivia ketjuja.

Meriklusteri on kriittinen itseään kohtaan

Euroopan meriklusterin toimijat tunnistavat, että tulevaisuuden muutosvauhdissa alan perinteisten toimijoiden yhteistyö meriklusterin sisällä ei tule riittämään. Tarvitaan sekä uusia näkökulmia että toimijoita meriklusterin ulkopuolelta. Ratkaisuksi tähän nousivat muun muassa koulutuksen ja palveluketjujen kehittäminen tarvelähtöisesti sekä nykyisten toimintamallien aktiivinen kyseenalaistaminen.

Helsingissä 3.–4. joulukuuta järjestetty Breaking Waves -konferenssi on ensimmäinen merkittävä avaus Euroopan meriklusterin yhteisessä kehittämisessä. Työ meriklusterin kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa on vasta alussa.

Comments are closed.