Meriteollisuuden pioneeritapahtuma Breaking Waves tuo alan kovimmat ammattilaiset Helsinkiin

Kuva: Julius Konttinen

Breaking Waves 2018 -konferenssi järjestetään Helsingissä 3.–4. joulukuuta. Tapahtuman tavoitteena on taata Euroopan meriklusterin kilpailukyky globaaleilla markkinoilla myös tulevaisuudessa. Breaking Waves 2018 on osa kansainvälistä teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushia.

Breaking Waves on tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävä konferenssi, joka on suunnattu merenkulun ammattilaisille laivanrakennuksesta teknologiaosaajiin, varustamoista satamiin ja päätöksentekijöihin. Pyrkimyksenä on kehittää merenkulusta vastuullisempaa ja kustannustehokkaampaa, sekä parantaa alan turvallisuutta ja prosessien sujuvuutta.

Tapahtuman tavoitteena on synnyttää aktiivista keskustelua toimialan sisällä, mutta tuoda mukaan myös uusia ideoita alan ulkopuolelta. Breaking Waves järjestetään osana teknologiatapahtuma Slushia, joka toivottavasti tarjoaa ideoita myös muiden IT- ja teknologia-alojen hyödyntämiseen meriklusterin kehittämisessä”, kertoo Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Kaksipäivänen konferenssi koostuu kutsuvieraille 3.12. järjestettävästä Think Tank -keskustelutilaisuudesta ja 4.12. pidettävästä seminaarista. Think Tank -tilaisuudessa alan vaikutusvaltaisimmat toimijat määrittävät yhdessä Euroopan meriklusterin tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet. Paikalle on kutsuttu muun muassa merkittävien satamien sekä varustamoiden edustajia, Euroopan komission päätöksentekijöitä sekä alan pioneeriyritysten, kuten Wärtsilän, ABB:n ja Rolls Roycen edustajia.

Seminaaripäivänä esitellään Think Tankissa määritellyt haasteet ja tavoitteet, jonka lisäksi ratkaisuja etsitään muun muassa startup-kiihdyttämön sekä erilaisten konkreettisten esimerkkien kautta. Alan merkittävät vaikuttajat kuten, Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola, DG Moven Magda Kopczynska, Karin Orsel MF Shippingiltä ja Hampurin sataman toimitusjohtaja Jens Meier keskustelevat paneelissa Euroopan meriklusterin kehittämisestä ja kilpailukyvystä.

Helsinki ja Suomi Euroopan suunnannäyttäjinä

Kansainvälinen meriteollisuus ja merenkulku ovat suuressa murroksessa. Tiukentuva ympäristölainsäädäntö, palveluketjujen murros sekä automaatio ja digitalisaatio tulevat muuttamaan merenkulkua ennennäkemättömällä tavalla. Muutosten myötä tarve tiiviimmälle yhteistyölle Euroopassa kasvaa, jotta alueen kilpailukyky pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa.

Suomalainen osaaminen alalla on esimerkillistä: Helsingin Satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama ja suomalainen meriklusteri on kansainvälisestikin tunnettu edelläkävijä meriteknologian kehityksessä. Näin ollen Helsingin avainrooli asiantuntijoiden yhdistämisessä on merkittävä näytönpaikka myös paikallisille toimijoille.

Suomen meriklusterin menestystarinat kumpuavat monipuolisuudesta ja toimivasta synergiasta. Meillä on matkustaja- ja rahtivarustamoja, erikoisvarustamoja, meriteollisuutta telakoista startup-yrityksiin sekä satamat ja satamaoperaattorit. Digitalisaatio, arktinen osaaminen ja ympäristöpuolen innovaatiot ovat suurimpia vahvuuksiamme, ja juuri ne muuttavat alaa hurjasti. Breaking Waves 2018 mahdollistaa laajemman dialogin eri toimijoiden välillä sekä yhteistyön, joka edesauttaa kilpailukyvyn jatkuvuutta”, Tuurnala jatkaa.

Suomalaiset yritykset ovat innokkaana lähteneet mukaan toteuttamaan Breaking Waves -tapahtumakokonaisuutta ja sitä kautta Euroopan meriklusterin yhteistä kehitystyötä. Konferenssin mahdollistavina kumppaneina on monipuolinen kattaus suomalaisia yrityksiä. Wärtsilä näkee yhteistyössä ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää globaalia meriteollisuutta sekä loistavana tilaisuutena tuoda suomalaista osaamista kansainvälisten ammattilaisten tietoisuuteen.

On upea, että Suomessa ja Helsingissä on lähdetty avaamaan väylää tulevaisuuden merenkulkuun. Vaikka ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen on jo kustannustehokkainta ja ympäristöystävällisintä meriteitse, alalla on yhä valtava potentiaali tehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Toimialalle on elintärkeää luoda yhteinen tahtotila ja tehdä yhteistyötä laajemmin. Älykkään ekosysteemin luominen edellyttää sitoutumista sekä meriteollisuuden toimijoilta että alan ulkopuolelta, kuten kaupungeilta ja start-upeilta. Juuri tätä yhteistyötä tukeaksemme me Wärtsilässä olemme käynnistäneet ”An Oceanic Awakening” -aloitteen, jolla inspiroimme toimijoita rakentamaan kanssamme integroitua, tehokasta ja ekologista toimintaympäristöä meri- ja energiateollisuuteen”, kommentoi Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

Lisätiedot: 

Breaking Waves 2018 -tapahtuman viralliset kumppanit ovat Business Finland, Cargotec, Futurice, Helsinki Business Hub, Wärtsilä, Helsingin Satama, Rolls-Royce ja Aalto-yliopisto.

Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Suomen Varustamot, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto, Satamaoperaattorit, Merenkulun säätiö, Centrum Balticum, Maritime Accelerator, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Helsingin kaupunki.

Business Finland

Business Finland is the Finnish innovation funding, trade, investment, and travel promotion organization, headquartered in Helsinki. Business Finland is fully owned by the Finnish Government. Business Finland employs 600 experts in 40 offices globally and in 20 regional offices around Finland. Business Finland is part of the Team Finland network. www.businessfinland.fi

Futurice

Futurice is a digital consultancy that helps organisations transform their business by bringing together complex software engineering and beautiful human-centered design. We unleash a culture of innovation and create digital products and services that make you future capable.

Since 2000, we have helped our clients in industries ranging from energy, retail and construction to media, finance and automotive develop their business practices, ways of working and culture to meet the challenges of digital disruption.

We are a community of 500 people, with offices in Berlin, Helsinki, London, Munich, Oslo, Stockholm and Tampere. www.futurice.com

Cargotec

Cargotec is a leading provider of cargo and load handling solutions with the goal of becoming the leader in intelligent cargo handling. Our solutions and services make global trade smarter, better and more sustainable. As leading players in ports, on roads and at sea, our business areas Kalmar, Hiab and MacGregor can optimise global cargo flows and create sustainable customer value. We want to lead the industry transformation and turn cargo handling into an intelligent and sustainable business. www.cargotec.com

Helsinki Business Hub

Helsinki Business Hub is a vibrant community of business professionals working to ensure that Helsinki is the best place in Europe to accelerate your business. We enable foreign companies to establish their businesses and innovation driven companies to grow and develop in the Helsinki region. Our smart maritime experts can help you navigate the local business ecosystem, provide the right information and contacts and design growth opportunities, free of charge. www.helsinkibusinesshub.fi

Port of Helsinki

Helsinki is the busiest passenger port in Europe, and the Port of Helsinki Ltd creates a seamless framework for sea traffic to destinations such as Tallinn and Stockholm. The Port of Helsinki is also Finland’s leading general port for foreign trade. The main export commodities are products for the forest industry, machinery and equipment, and in imports the daily consumer goods.

The Port of Helsinki serves the business world and well-being of the Helsinki region and the whole country and has significant positive effects related to the economy and employment. Among the strengths of the port are frequent liner traffic, efficient infrastructure, good road and rail connections, and excellent services provided in cooperation with the port’s business partners. www.portofhelsinki.fi

Wärtsilä

Wärtsilä is a global leader in smart technologies and complete lifecycle solutions for the marine and energy markets. By emphasising sustainable innovation, total efficiency and data analytics, Wärtsilä maximises the environmental and economic performance of the vessels and power plants of its customers. In 2017, Wärtsilä’s net sales totalled EUR 4.9 billion with approximately 18,000 employees. The company has operations in over 200 locations in more than 80 countries around the world. Wärtsilä is listed on Nasdaq Helsinki. www.wartsila.com

Comments are closed.