Naantalin sataman kokonaisliikenne yli 7,57 miljoonaa tonnia vuonna 2019

Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta (sis. öljyjalostamon liikenteen) kuljetettiin vuonna 2019 yhteensä yli 7,57 miljoonaa tonnia rahtia. Satama-alueen kokonaisliikenteessä (lastattu + purettu) oli hieman laskua edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 %.

Kokonaisliikenteestä Kantasataman ja Luonnonmaan satamanosan liikenteen osuus oli hieman yli 38 % eli yhteensä 2,91 miljoonaa tonnia, josta ulkomaan liikennettä noin 94 %. Tavaraa kulki edellä mainittujen satamanosien kautta lähes 2 % eli noin 46 000 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Nesteen öljyjalostamon ja öljysataman liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli lähes 62 % ja noin 4,66 miljoonaa tonnia, missä puolestaan laskua noin 6 % ts. yli 312 000 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Öljyjalostamon liikenteestä lähes 63 % oli ulkomaan ja 37 % kotimaan liikennettä.

Ulkomaan liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli lähes 75 % eli noin 5,67 miljoonaa tonnia ja kotimaan liikenteen (sis. Naantalin ja Ahvenanmaan Långnäsin välisen roro-liikenteen sekä lähinnä polttoaineiden jakeluun liittyvän rannikkoliikenteen) osuus vastaavasti 25 % ja lähes 1,90 miljoonaa tonnia.

Kokonaisliikenteestä ulkomaan vientiä oli noin 1,75 miljoonaa tonnia (+13 %) ja ulkomaan tuontia lähes 3,93 miljoonaa tonnia (-5,5 %). Kotimaasta tulevaa tavaraa purettiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä lähes 0,64 miljoonaa tonnia (+5,6 %). Kotimaan eri satamiin laivattavaa tavaraa puolestaan lastattiin Naantalin eri satamanosissa yhteensä noin 1,26 miljoonaa tonnia (-18 %).

Kuva: Tarja Siekkinen/BW Matsuyama Naantalin satamassa 2019

Alukset yhä kookkaampia

Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2019 yhteensä 1505, mikä on 75 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2018. Alukset olivat kuitenkin keskimäärin kookkaampia ja niissä kuljetettiin enemmän rahtia. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli yli 11,6 miljoonaa NT (+3 %) kun se vuotta aiemmin oli 11,2 miljoonaa NT.

Kantasatamassa ja Luonnonmaalla aluskäyntejä oli yhteensä 1 201, mikä on 70 aluskäyntiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kantasatamassa ja Luonnonmaalla rahtia kuljettaneiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli kuitenkin yli 9,78 miljoonaa NT (+5 %) ts. lähes 0,46 miljoonaa NT enemmän kuin vuonna 2018.

Öljysatamassa puolestaan aluskäyntejä oli 312, yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Öljysatamassa vierailleiden alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus oli lähes 1,85 miljoonaa NT (-4 %) ja noin 0,07 miljoonaa NT vähemmän kuin vuonna 2017.

Rekka- ja trailerliikenne lautoilla laski hieman, mutta matkustajaliikenteessä kasvua

Rekkoja, trailereita ja erilaisia muita raskaan liikenteen yhdistelmiä kulki Naantalin sataman kautta lauttaliikenteessä vuonna 2019 yhteensä 143 036, missä laskua noin – 3 % ja 3 714 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

RoRo- ja Ropax-aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai lähtevissä erilaisissa kumipyöräyhdistelmissä kuljetettiin yli 1,95 miljoonaa tonnia rahtia (- 4 %), mikä on noin 0,09 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellä mainitusta rahdista vaarallisten aineiden säiliökuljetusten osuus oli lähes 0,15 miljoonaa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen + 6 %.

Naantalin sataman kautta matkusti Ropax-aluksilla yhteensä 193 371 henkilöä (+ 3 %), joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 72 507 (+ 10 %).

Kuivat irtolastit kasvoivat ja nestemäiset laskivat

Kuivia irtolasteja kuljetettiin Naantalin sataman kautta vuonna 2019 yhteensä yli 0,88 miljoonaa tonnia, mikä oli kokonaisuudessaan lähes +24 % ja noin 0,17 miljoonaa tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Bulk-tuotteisiin liittyy voimakasta vuosittaista ja kausittaista vaihtelua – niin nousua kuin laskuakin.

Hake tulee enenevässä määrin korvaamaan hiilen sataman vieressä sijaitsevan TSE:n monipolttolaitoksen lämmöntuotantoon tarvittavissa raaka-ainetoimituksissa jatkossa. Hakkeen voimalaitoksen ja sataman väliseen siirtoon tarvittava kuljetin otettiin käyttöön vasta vuoden 2018 lopulla. Kuljetinkin on osa projektia, jossa voimalaitos muunnetaan käyttämään hiilen sijaan vähitellen kokonaan biopolttoaineita. Vuonna 2019 hiiltä tuotiin noin 0,22 miljoonaa tonnia, missä vähennystä lähes 0,06 miljoonaa tonnia eli noin -20 % edelliseen vuoteen. Hiiltä korvaavaa haketta toisaalta tuotiin lähes 0,18 miljoonaa tonnia, mikä on yli 0,16 miljoonaa tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viljaa (ml. maissi) kuljetettiin vuonna 2019 yhteensä yli 0,22 miljoonaa tonnia. Viljan kuljetusmäärät kasvoivat 25 % eli lähes 0,05 miljoonaa tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuivista irtolasteista liikennettä kasvattivat lisäksi kierrätyslasi (+372 %), jota kuljetettiin yhteensä noin 0,06 miljoonaa tonnia.

Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2019 Naantalin sataman laitureiden ja/tai sen ylläpitämien väylien ja vesialueitten kautta yhteensä lähes 4,75 miljoonaa tonnia, missä laskua – 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valtaosa ts. noin 97,8 % nestemäisistä irtolasteista oli Naantalin öljyjalostamon liikennettä.

Naantali on Suomen johtava Skandinavian rahtiliikenteen satama, sillä yli puolet Varsinais-Suomen satamien ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee Naantalin sataman kautta. Lauttalinjojen vuorokautisten lähtöjen tiheys ja lyhyt merimatka takaavat hyvän ja tehokkaan yhteyden sekä ammattimaiselle liikenteelle että turismille.

Keväällä 2018 valmistunut RoRo-pistolaiturin pidennys 228 metriin mahdollistaa Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä isompien Star-luokan alusten liikennöinnin.

Satamatoimintoja kehittämällä yhtiö turvaa osaltaan lähialueen teollisuuden ja kaupan toimintaedellytykset, kasvun ja kilpailukyvyn – yhteistyössä varustamoiden, operaattorien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Comments are closed.