Perämeren kaaresta uusi vetylaakso – ainutlaatuinen mahdollisuus Raahelle

Juuri valmistunut selvitys osoittaa, että Raahen alueella on hyviä sijoituspaikkoja vedyn tuotannolle ja varastoinnille. Raahen kaupungin tilaama ja Ramboll Finland Oy:n toteuttama laaja selvitys osoittaa, että alueella on tilaa teollisen mittaluokan vedyntuotantolaitokselle, jolle tutkimuksessa löytyi kolme vaihtoehtoista sijaintia.  

Tulevaisuudessa energiantarve on valtava. Tämän sijoittumisselvityksen myötä olemme ensimmäisten joukossa miettimässä konkreettista seuraavaa askelta teollisen mittaluokan vetytuotannossa. Päästöttömän, uusiutuvan energian tuotanto on Raahen alueella vahvaa jo nyt ja tulee tulevaisuudessa kasvamaan moninkertaiseksi, jolloin myös energian varastoinnin kysymykset vaativat vetyteknologian mahdollistamia ratkaisuja. Selvityksen perusteella Raahessa on mahdollista sekä tuottaa että varastoida vetyä. European Hydrogen Backbone -analyysin laaja eurooppalainen vedynsiirtoverkosto kulkee suunnitelmien mukaan Raahen kautta, mikä tulevaisuudessa kytkisi Raahen osaksi laajaa kansainvälistä vetytaloustoimialaa.

Pasi Pitkänen, johtaja, Raahen seudun kehitys, Raahen kaupungin kehittämisen toimialan johtaja

Vedyn rooli on erittäin tärkeä osatekijä Suomen hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Vihreän vedyn käyttöä lisäämällä on mahdollista saavuttaa Suomen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä. Raahen alueella on käynnissä lukuisia hiilidioksidivapaan sähkön tuottamiseen liittyviä hankkeita, jotka osaltaan edesauttavat vedyn tuotannon sijoittamista alueelle.

Harri Tuomikoski, Raahen teollisuusasiamies

Selvitystyö vedyn tuotannon sijoittumisesta Raahen kaupungin alueelle – raportin julkistus ja mediatilaisuus 23.2.2022 

Mediatilaisuus 

Medialle järjestetään mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheesta tiedotustilaisuudessa 23.2. klo 8.30. Mediatilaisuus järjestetään suomen ja englannin kielellä.
Teams-tilaisuudessa vastaamassa kysymyksiin ovat Raahen kaupungin kehittämisen toimialan johtaja Pasi Pitkänen ja kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo sekä ympäristökonsultti Karoliina Markuksela Ramboll Finland Oy:stä ja kansallisen vetyverkoston projektipäällikkö Minna Näsman.

Raportin julkistaminen 

Ramboll Finland Oy:n selvitys julkistetaan ja esitellään kokonaisuudessaan Raahen seudun kehityksen Vetyliiketoiminnan mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla -webinaarissa 23.3.2022. Selvityksen esittelee ympäristökonsultti Karoliina Markuksela, Ramboll Finland Oy. 


Muuta luettavaa muualta:

Yleiset haittaohjelmat ja haavoittuvuudet Suomessa ja maailmalla

Tutkijat raportoivat, että kehittynyt, itsestään leviävä ja modulaarinen troijalainen Emotet on edelleen maailman yleisin haittaohjelma. Suomen yleisin kyberkiusa oli Netwalker, joka tunnetaan myös nimellä Mailto.

Comments are closed.