Rajavartiolaitoksen uusien ulkovartiolaivojen rakentaminen on alkanut

Rajavartiolaitoksessa on vuodesta 2020 alkaen ollut käynnissä Vartiolaiva 2025 -hanke. Hankkeella korvataan vanhentuvat ulkovartiolaivat kahdella Turva-luokan ulkovartiolaivalla. Uusien laivojen rakentaminen on nyt aloitettu ja ensimmäisen laivan on määrä valmistua vuonna 2025. Toinen laivoista valmistuu vuosi tämän jälkeen eli vuoden 2026 aikana. Uudet laivat tulevat olemaan käytössä 2050-luvulle saakka.

Turvallisuusympäristössä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana merkittäviä muutoksia, jotka ovat perusteellisia ja pitkäaikaisia. Muutos on asettanut uusia ja entistä vaativampia haasteita myös turvallisuusalan toimijoille: uusiin haasteisiin on kyettävä reagoimaan sekä vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti. Suomen merellinen toimintaympäristö on haastava. Merialueiden liikenne on hyvin vilkas ja monipuolinen, mikä lisää suuronnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden riskiä. Rajavartiolaitoksen suorituskyky ja sen tarpeellisuus merellisissä tehtävissä on viimeaikaisissa tapahtumissa päässyt koetukselle ja myös osoittanut tarpeellisuutensa.

Rajavartiolaitoksen suorituskyky avomerellä perustuu merkittäviltä osin monitoimisten ulkovartiolaivojen jatkuvaan operointiin ja valmiuteen. Ulkovartiolaivat ovat merellä noin 330 vuorokautta vuodessa. Rajavartiolaitoksella on tällä hetkellä käytössään kolme ulkovartiolaivaa, joista 2014 käyttöön otettu vartiolaiva Turva on ajanmukainen. Kahdesta vanhasta ulkovartiolaivasta valmistaudutaan luopumaan siinä vaiheessa, kun uudet laivat valmistuvat ja ne otetaan käyttöön.

Nyt rakenteilla olevissa Rajavartiolaitoksen laivoissa suorituskyky paranee merkittävästi poistuviin laivoihin verrattuna. Alusten valvonta- ja vaikuttamiskykyä rajojen valvonnassa sekä sen yhteydessä tehtävässä alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa parannetaan. Kehittyneet valvontajärjestelmät ja tiedonsiirtoratkaisut parantavat tilannekuvan ylläpitoa ja sen jakamista. Uusien laivojen avulla kyetään kasvattamaan myös massaevakuointikykyä. Vakavien ympäristöonnettomuuksien hallinnan valmius on kaikilla aluksilla välitön ja kokonaisöljynkeräyskapasiteetti noin kaksinkertaistuu nykyisestä. Uudet laivat tulevat olemaan vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita.

Rajavartiolaitos valitsi 2021 järjestetyssä tarjouskilpailussa toimittajaksi Meyer Turku Oy:n, joka vastaa laivojen rakennuttamisesta Puolassa ja Uudessakaupungissa. “Rakennusprosessi toteutetaan kautta linjan Meyer Turun laatuvaatimusten mukaisesti pitkäaikaisten kumppanitelakoidemme tiloissa. Olemme tyytyväisiä päästessämme konkreettisen rakennusvaiheen alkuun ja odotamme jatkoa tähän saakka erinomaisesti edenneelle yhteistyölle”, sanoo Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

Eduskunta on myöntänyt laivojen hankintaan 448 milj. euron tilausvaltuuden. Hankintaan tullaan hakemaan rahoitusta myös EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusinstrumentista.

Ensimmäisen laivan rakennustyöt ovat nyt alkaneet. Juhlallinen teräksenleikkuutilaisuus pidettiin 12.12.2023 Puolan Gdanskissa. Paikalla oli Rajavartiolaitoksen ja Meyer Turku Oy:n edustajien lisäksi myös edustaja luokituslaitokselta.

www.meyerturku.fi

Meyer Turku Oy rakentaa maailman uudenaikaisimpia ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia, autolauttoja ja erikoisaluksia. Osuutemme maailman risteilijänrakennusmarkkinoista on
noin 15 prosenttia, ja tilauskantamme ulottuu vuoteen 2026. Suurimpia asiakkaitamme ovat 
Royal Caribbean International, Carnival Cruise Line, TUI Cruises ja Rajavartiolaitos.

Meyer Turku Oy työllistää 2 000 huippuammattilaista Turun telakalla, jossa on rakennettu laivoja vuodesta 1737 alkaen. Meyer Turku Oy:n tytäryhtiöitä ovat Piikkiössä sijaitseva
hyttitehdas Piikkio Works Oy, kokonaistoimituksia laivojen yleisiin tiloihin tarjoava
Shipbuilding Completion Oy sekä Raumalla sijaitseva laivanrakennus- ja offshore-alan suunnitteluyritys ENG’nD Oy.

Yhdessä Saksassa toimivien Meyer Werftin ja Neptun Werftin kanssa Meyer Turku Oy muodostaa Meyer Groupin, yhden maailman johtavista risteilyalusten rakentajista. 

Pyrimme jatkuvasti kestävämpään laivanrakentamiseen. Olemme tunnistaneet viisi
YK:n Agenda 2030 -tavoitetta, joihin pystymme toiminnassamme ja yhteistyössämme kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa erityisesti vaikuttamaan.​

Comments are closed.