Regeringen i Sverige vill se snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Regeringen presenterade nyligen Sveriges första havsplaner om havsbaserad vindkraft. Detta som ett viktigt steg i klimatomställningen och för att kunna möta framtidens ökade energibehov. Nu får bland annat Energimyndigheten i uppdrag att se över områden som kan vara aktuella för havsbaserad vindkraft.

Under de senaste åren har stora delar av Sveriges kärnkraft stängts ned och i takt med klimatomställningen har vindkraften blivit ett allt viktigare energislag. För att säkra energiproduktionen framöver vill därför Regeringen möjliggöra för att snabbare kunna genomföra en utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Berörda myndigheter, däribland annat Energimyndigheten, har fått uppdraget att se över Sveriges havsplaner och hitta områden för utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Senast i mars 2023 väntas ett förslag presenteras.

– För att nå de uppsatta målen om en helt förnybar energiproduktion år 2040 är detta en viktig del i arbetet. Att fortsatt kunna bygga ut vindkraften spelar stor roll, men det är en omdebatterad fråga då det påverkar både landskapsbilden och djur-och naturliv. Kan utbyggnaden ske till havs på utvalda områden kan det möjliggöra större ytor för vindkraftsparker och förhoppningsvis mindre risk för avslag vid planerade projekt, säger Kajsa Sundqvist.

Mer information finns på Regeringens webbplats här.

Comments are closed.