Wärtsilä stöder hållbar drift på Viking Lines nya klimatsmarta flaggskepp

Teknologikoncernen Wärtsilä och Viking Line har gjort ett treårigt service avtal, Technical Management Agreement, för ett stort antal lösningar som installerats på Viking Lines nya klimatsmarta fartyg Viking Glory. Avtalet undertecknades i december 2021. 

Viking Glory sätts i kommersiell trafik den här veckan. Fartyget är utrustat med mycket modern teknologi i syfte att minimera klimatpåverkan och luftföroreningar. Det nya avtalet omfattar sex LNG-drivna Wärtsilä 31DF-motorer, två LNGPac-system för bränsleförsörjning och tre tunnelpropellrar.  

Technical Management Agreement, TMA, omfattar planering av underhållet för ovanstående Wärtsilä-utrustning samt distansrådgivning för drift och teknisk support på begäran. Dessutom ingår Wärtsilä Expert Insight, som ger en unik insyn i motorernas tillstånd och möjliggör avancerad diagnostik samt optimering av prestanda och utsläpp i realtid. 

Viking Glory är ett flaggskepp för klimatsmart teknologi och hon sammanfattar vår koncerns ambition att vara en föregångare inom ansvarsfull sjöfart,” säger Jan Hanses, vd för Viking Line. ”Med hjälp av Wärtsiläs tekniska stöd och teknologier kommer vi kunna förverkliga denna vision.” 

”Det är ett sant nöje för Wärtsilä att fortsätta samarbetet med Viking Line på deras nya flaggskepp,” säger Henrik Wilhelms, direktör för avtalsförsäljning på Wärtsilä Marine Power. ”Ett fartyg som designats för att minimera utsläppen är bara själva grunden. Det krävs ett framgångsrikt underhåll och tekniskt stöd för att hålla utrustningen och fartyget i drift med topprestanda och för att säkerställa ett så litet koldioxidavtryck som möjligt i framtiden. Detta energiska samarbete kommer att se till att Viking Glory håller vad det lovar.” 

Wärtsiläs stöd till Viking Glory blir en fortsättning på det långsiktiga avtalet för optimerat underhåll av motorerna och annan Wärtsilä-utrustning på Viking Grace, ett annat mycket hållbart fartyg som sattes i trafik för tio år sedan. Även om Viking Grace är mindre – med en längd på 218 meter i stället för 222 meter och bredd på 32 meter i stället för 35 meter – kommer Viking Glory att förbruka 10 procent mindre bränsle tack vare den avancerade tekniken. 

Avtal om optimerat underhåll och teknisk förvaltning utgör grundpelaren i Wärtsilä Lifecycle Agreements, vilka ser till att kundernas fartyg har en kostnadseffektiv drift och uppfyller utsläppskraven under hela livscykeln. 

Annan Wärtsilä-utrustning på fartyget är bland annat Aquarius UV-system för hantering av ballastvatten, Nacos Platinum-navigationssystem och ett dynamiskt positioneringssystem. 

Viking Glory kommer att trafikera mellan Åbo och Stockholm från och med mars 2022. 

Comments are closed.