Vajaasti hyödynnetyt kotimaiset kalalajit voivat auttaa Itämerta toipumaan ja tarjota uuden kestävän proteiinin lähteen

Itämeri kärsii liiallisesta ravinnekuormituksesta, rehevöitymisestä, joka vaikuttaa kalakantojen ja meren eliöstön herkkään ekosysteemiin sekä veden kokonaislaatuun. Vaikka olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja maalta tulevan ravinnekuormituksen hillitsemiseen, meidän on kiireellisesti puututtava myös viime vuosikymmenten aikana Itämereen kertyneiden liikaravinteiden poistamiseen.

Kalastus on tehokas keino kierrättää ravinteita Itämerestä maalle ja se auttaa parantamaan rehevöityneiden vesistöjen tilaa. Suomessa kalastus poistaa vesistöistä vuosittain 700 tonnia fosforia, mikä on yli kaksi kertaa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksessa Suomelle asetettu maalta tulevan fosforin vähennystavoite.  

Särkikalat, kuten lahna ja särki, menestyvät rehevöityneissä vesistöissä ja niitä löytyykin Itämerestä runsaasti. Vaikka särkikalat ovat terveellistä ja maukasta ruokaa, niitä ei nykypäivänä juurikaan syödä Itämeren alueen maissa.  

Suomi on ottanut etumatkaa särkikalojen kalastuksessa. John Nurmisen Säätiö käynnisti vuonna 2015 Lähikalahankkeen Itämeren särkikalojen kaupallistamiseksi ihmisravinnoksi. Ensimmäiset kaupalliset särkituotteet tulivat markkinoille vuonna 2017.

“Olemme innoissamme saadessamme pilotoida uutta Baltic Fish -hanketta Ruotsissa, koska olemme kuulleet Suomessa saaduista hyvistä tuloksista. Tämä ei ole ainoastaan erittäin kustannustehokas keino taistella rehevöitymistä vastaan, vaan se tarjoaa lisäksi paikallisille kalastajille uuden tulonlähteen ja kuluttajille terveellisen ja kestävän proteiinin lähteen. On myös suuri ilo tehdä yhteistyötä suomalaisten kollegoidemme kanssa, sillä näin voimme oppia toisiltamme ja kehittää onnistuneita hankkeita sen sijaan, että työskentelisimme omissa poteroissamme”, sanoo Race For The Baltic -säätiön toimitusjohtaja Peter Wiwen-Nilsson.

Suomalaisen Lähikalahankkeen suuren menestyksen rohkaisemana suomalaiset ja ruotsalaiset järjestöt, kuten Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund ja John Nurmisen Säätiö, ovat päättäneet laajentaa hoitokalastusta Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Baltic Fish -hanketta rahoittaa Baltic Sea Action Plan -rahasto.

”Tämä on innovatiivinen, toimintakeskeinen hanke, joka edistää suomalaisten ja ruotsalaisten kumppaneiden välistä yhteistyötä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi. Siksi hanke sopii hyvin BSAP-rahaston toimeksiantoon, sillä se myöntää rahoitusta uudentyyppisille hankkeille, joilla on positiivinen vaikutus Itämereen”, sanoo NEFCO:n vanhempi johtaja ja BSAP-rahaston rahastonhoitaja Anja Nystén.

“Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Ruotsin ja Ahvenanmaan kanssa. Kestävällä tavalla pyydetyn Itämeren luonnonkalan ja erityisesti vähän käytettyjen kalalajien syöminen edistää meren tilaa ja on ympäristöystävällinen ruokavaihtoehto. Paikallisten kalastusyrittäjien tulovirtojen kasvattaminen auttaa lisäksi ylläpitämään perinteistä rannikkokalastusta, joka on tärkeä osa suomalaista ja ruotsalaista saaristokulttuuria”, sanoo Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja.

Baltic Fish -hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa ja sen tavoitteena on luoda yhteiset säännöt kestävälle hoitokalastukselle ja kalastuskäytäntöjen valvomiselle, sekä varmistaa ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan turvallisuus. Hankkeessa työskennellään lisäksi kaupallisten tuottajien ja kumppaneiden kanssa toimivien tuotantoketjujen luomiseksi ja tuotteiden kaupallistamiseksi. Ensimmäisten tuotteiden odotetaan tulevan ruotsalaisten kuluttajien saataville vuonna 2020. 

“Tämä hanke tarjoaa loistavan mahdollisuuden saattaa kestävästi tuotettuja, paikallisesta kalasta valmistettuja tuotteita Ruotsin markkinoille ja vastata alati kasvavaan ympäristöystävällisen kalaruoan kysyntään. Huolehtimalla koko tuotantoketjusta, aina kalastamoista valmiiseen tuotteeseen saakka, voimme luoda juuri sellaisia tuotteita, joita asiakkaamme haluavat. Tällä tavoin tuemme myös Ruotsin kestävää ruokastrategiaa ja tarjoamme mahdollisuuksia uudelle kalastajien sukupolvelle”, sanoo Guldhaven Pelagiska AB:n toimitusjohtaja Teija Aho.

Lisätietoja:

Race For The Baltic
Race For The Baltic on Zennström Philanthropies -järjestön perustama voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiön missiona on edistää Itämeren terveyttä keskittymällä kustannustehokkaisiin ja ratkaisukeskeisiin hankkeisiin, joilla on parhaat mahdollisuudet parantaa Itämeren tilaa.
raceforthebaltic.com

Comments are closed.