Viking Line vahvistaa asemaansa Itämerellä

Viking Linen maksuvalmius on hyvä kolmannen kvartaalin päättyessä. Varustamon tavoitteena johtavana tekijänä Itämerellä on vahvistaa edelleen asemaansa kannattavalla kasvulla. Tukeakseen edelleen Viking Linen kannattavan kasvun strategian toteutusta koronapandemian jälkeisessä ympäristössä Viking Linen hallitus on päättänyt valmistella osakeantia, jossa osakkeenomistajilla on etuosto-oikeus

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan siksi pidettäväksi 22. marraskuuta 2021.

Vahva tuki varustamon suurimmilta omistajilta

Varustamon suurimmilla omistajilla on suuri luottamus yhtiöön. Ryhmä Viking Linen suurimpia osakkeenomistajia mukaan lukien Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist ja Gert Sviberg, jotka yhdessä omistavat yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat kukin peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään hallituksen esityksen puolesta ja tietyillä edellytyksillä merkitsemään osakeannin osakkeita niiden merkintäoikeuksien nojalla, jotka heille annetaan. Osuus vastaa yhteensä noin 54 prosenttia tarjolla olevista osakkeista. Mahdollisella osakeannilla Viking Linen on tarkoitus hankkia noin 50 miljoonan euron bruttotuotot.

Kestävä kasvu

Osakeanti luo mahdollisuuden jatkaa panostusta kestävään kasvuun. Viking Line on alansa edelläkävijä vastuullisuustyössä. Varustamo valitsi jo aikaisessa vaiheessa aktiivisen roolin vastuullisessa matkustamisessa – alueella, jossa jo kauan on oltu uusien teknisten innovaatioiden etulinjassa. Uusi Viking Glory alus on hyvä esimerkki tästä.

Moderni varustamo uudella ainutlaatuisella aluksella

Viking Line on moderni varustamo, joka yhdistää kolme tärkeää maata. Viking Glory, joka toimitetaan vuoden 2021 lupossa, tulee olemaan yksi maailman ympäristöystävällisimmistä aluksista ja personoi Viking Linen vakaumuksen kannattavasta ja valoisasta tulevaisuudesta matkustamisessa Itämerellä. Avainsanoja ovat vastuullisuus, energiatehokkuus ja uutta luova pohjoismainen design. Viking Glory on tulosta perusteellisesta yhteistyöstä suomalaisten ja pohjoismaalaisen kumppanien kanssa, jotka asiantuntemuksellaan ja taidoillaan ovat myötävaikuttaneet ainutlaatuisen kokonaan uuden alussukupolven aluksen kehittämisessä. Tällä investoinnilla Viking Line tulee olemaan hyvissä asemissa tärkeällä Turku-Ahvenanmaa-Tukholma linjalla.

Matkojen vakaan kysynnän odotetaan jatkuvan koronapandemian jälkeen

Viking Linen tehtävänä on yhdistää maat pohjoisen Itämeren ympärillä vastuullisella ja säännöllisellä laivaliikenteellä. Merimatkojen kysyntä on ennen koronapandemiaa ollut vakaa ja jopa kasvanut hieman. Laivaliikenne toimii tärkeänä linkkinä Itämeren maiden välillä ja sillä on tärkeä rooli näiden maiden talouksille. Viking Line odottaa suotuisan trendin jatkuvan pandemian jälkeen, jolloin lähimatkailun odotetaan lisääntyvän, kun matkustus taas lähtee vauhtiin.

Pitkäaikainen liiketoiminta

Viking Linella on pitkä perinne menestyksekkään laivaliikenteen harjoittamisesta pohjoisella Itämerellä. Osakeannilla yhtiön hallitus osoittaa suurta luottamusta yhtiöön ja kiinnostusta tulevaisuuteen panostamiseen.

Comments are closed.