CapMan Infran ensimmäinen rahastosijoitus johtavaan norjalaiseen lauttaliikennöitsijä Norlediin

CapMan Infran ja CBRE Caledon Capital Managementin muodostama konsortio ostaa Norjassa toimivan lauttayhtiö Norled AS:n osakekannan. Sijoitus on sekä CapMan Infra -tiimin ensimmäinen liikennesektorille kohdistuva infrastruktuurisijoitus että CapMan Nordic Infrastructure I -rahaston ensimmäinen sijoitus.

CapMan Infra ja CBRE Caledon hankkivat kukin 50 %:n osuuden Norledista Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) -yhtiöltä.

Vuonna 1855 perustettu Norled on markkinajohtaja innovatiivisissa ja ympäristöystävällisissä liikennepalveluissa, ja sen palveluksessa on yli 1 000 työntekijää. Norled on hiljattain voittanut useita sopimuksia liikennöidä autolautta- ja matkustajavenereittejä päästöttömillä sähköistetyillä aluksilla, minkä lisäksi yhtiö rakentaa maailman ensimmäistä vetyä polttoaineena käyttävää autolauttaa. Vakaa ja lauttainfrastruktuuriin perustuva liiketoiminta ja mahdollisuudet parantaa lauttalaivueen ympäristöjalanjälkeä tekevät norjalaisesta lauttaliikenteestä houkuttelevan sijoituskohteen. Norled on yksi Norjan suurimmista lauttaliikenteen toimijoista. Yhtiön laivueeseen kuuluu 59 autolauttaa ja 28 matkustajavenettä, joilla se palvelee vuosittain yli 17 miljoonaa matkustajaa ja 9 miljoonaa autoa. Yhtiö toimii pitkäaikaisilla sopimuksilla Norjan liikenneviranomaisten kanssa.

“Norjassa lauttaliikenne on keskeinen osa maan liikenneinfrastruktuuria. Uskomme, että toimialan kehitys ympäristöystävällisemmäksi korostaa meriliikenteen asemaa kestävänä liikenneratkaisuna. Tämä kehitys vahvistaa päivittäisiä liikenneyhteyksiä ja luo samalla talouskasvua sekä työpaikkoja. CBRE Caledon on hyvä kumppani CapManille huomioiden heidän aikaisempi sijoituskokemuksensa lauttaliikenteessä, sekä heidän osaava tiiminsä ja pitkäaikainen kokemuksensa infrastruktuurisijoittamisesta. Norledin johto ja työntekijät ovat tehneet meihin vaikutuksen ja odotamme menestyksekästä yhteistyötä vahvistaaksemme yhtiön toimintaa sekä asiakkaiden, työntekijöiden, että paikallisten sidosryhmien hyväksi”, kommentoi CapMan Infran managing partner Ville Poukka.

“Norled on houkutteleva infrastruktuurisijoitus erityisesti yhtiön sopimuspohjaisten ja indeksisuojattujen kassavirtojen, johtavan markkina-aseman ja toimialan vihreän kehityksen takia”, kommentoi CBRE Caledonin partneri Andreas Köttering. ”Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön CapManin kanssa. Heidän paikallistuntemuksensa ja pohjoismainen tiiminsä yhdistettynä kokemukseemme lauttasektorista edesauttavat konsortiomme edellytyksiä jatkaa Norledin kehittämistä.”

”Olen tyytyväinen, että ammattitaitoiset omistajat CapMan Infra sekä CBRE Caledon ottavat vastuun Norledin liiketoiminnan kehittämisestä liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Toimialalla investoidaan nyt uusiin, ympäristöystävällisiin teknologioihin, joten kaupan ajankohta on otollinen. Norledin omistautuneet työntekijät ovat jo vuosien ajan todistaneet kykynsä toimia suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten ratkaisujen toteutuksessa. Olen varma, että Norled tulee jatkamaan tätä positiivista kehitystä sekä menestymään tulevina vuosina yhteistyössä uusien omistajiensa kanssa”, kommentoi Yuhong Hermansen, DSD:n enemmistöomistaja ja hallituksen puheenjohtaja.

CapMan Infra sijoittaa core ja core+ riski-tuottoprofiilin infrastruktuurikohteisiin energia-, liikenne- ja telekommunikaatiotoimialoilla. CapMan Infra perusti ensimmäisen infrastruktuurirahastonsa lokakuussa 2018. CapMan Infran tiimissä Helsingissä ja Tukholmassa työskentelee 7 sijoitusammattilaista, joilla on yhteensä 70 vuoden toimialankokemus. Tiimi on aiemmin tehnyt mandaattipohjaisia sijoituksia pohjoismaisiin infrastruktuurikohteisiin.

Comments are closed.