Nord Stream 2 -putkilinjan rakennustyöt jatkuvat Suomen talousvyöhykkeellä

Putkenlaskualus Pioneering Spirit saapui eilen Ruotsista läntiselle Suomenlahdelle asentaen toista Nord Stream 2 -maakaasuputkilinjaa. Rakennustyöt Suomen talousvyöhykkeellä kestävät 374-kilometrin pituisella reittiosuudella syksyyn asti. 

Itäänpäin etenevää putkenlaskualusta avustaa tutkimusalus Calamity Jane, joka varmistaa, että putkilinja asettuu oikeaan paikkaan merenpohjassa. Putkenkuljetusalukset toimittavat betonipinnoitettuja, 12-metrisiä teräsputkia  putkenlaskualukselle säännöllisesti hankkeen lähimmästä logistiikkakeskuksesta  Hangon Koverharista, myöhemmin Kotkasta.

Myös kiviaineksen sijoitustyöt jatkuvat. Puhdasta kiviainesta täsmäsijoitetaan putkilinjan asennuksen jälkeen paikoitellen merenpohjaan muun muassa putkilinjan tueksi alueilla, joissa merenpohja on epätasainen. Kiviaines lastataan erikoisalukseen HaminaKotkan ja Inkoon satamista ja kuljetetaan kohteeseen, jossa se lasketaan merenpohjaan tarkalleen määriteltyihin kohtiin laskuputken avulla.

Alueella työskentelevien Nord Stream 2:n urakoitsijoiden työalusten ympärillä on  500 metrin – 1,9 kilometrin (noin 0,3 -1 merimailin) suoja-alueet, jotka on sovittu töiden toteuttamista valvovien merenkulkuviranomaisten kanssa. Toimenpiteet aiheuttavat tilapäisiä navigointirajoituksia alusten ympärillä. Suoja-alueilla varmistetaan ohi kulkevalle liikenteelle turvallinen merenkulku työalusten läheisyydessä sekä turvalliset työolosuhteet aluksilla työskentelevälle henkilöstölle.

Tiedotteita navigointirajoituksista on saatavilla reaaliajassa merenkulun keskeisillä tiedotuskanavilla: Tiedonantoja merenkulkijoille, NAVTEX-järjestelmä (Navigational Telex) ja VHF-radio. Putkilinjan suunniteltu reitti on merkitty merikarttoihin.

Putkilinjan asentaminen on meneillään myös Venäjällä. Kaksoisputkilinjaa on rakennettu jo yli 1 200 kilometriä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Saksassa. Suomen reittiosuudella ensimmäisen putkilinjan osuus saatiin valmiiksi vuoden 2019 alussa. Niinikään työt rantautumispaikoilla Saksassa ja Venäjällä etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Katso video putkenlaskualus Pioneering Spiritistä asentamassa Nord Stream 2-putkilinjaa: https://www.nord-stream2.com/media-info/videos/61/

Lisätietoa rakentamisesta Suomen talousvyöhykkeellä: https://www.nord-stream2.com/construction-finland/

Tiedote ensimmäisen linjan rakentamisesta Suomen talousvyöhykkeellä: https://www.nord-stream2.com/en/pdf/document/176/

Comments are closed.