Konttijunapalvelun Aasian ja Pohjois-Euroopan väliselle markkinalle

Nurminen Logistics ja NTEX näkevät valtavaa potentiaalia ja markkinakysyntää nopeille, luotettaville ja ympäristöystävällisille rautatierahtipalveluille niin viennissä kuin tuonnissa Kiinasta ja Aasiasta Ruotsiin sekä Norjaan. 

Sopimuksen osapuolet, joilla on jo olemassa oleva yhteistyö, hyödyntävät Nurmisen Nordic HUB -konseptia Helsingin ja Kotkan satamissa ensimmäisellä neljänneksellä ja tarjoavat FCL sekä LCL -palveluita, jotka perustuvat useisiin yhteyksiin Suomesta Skandinaviaan ja Pohjois-Eurooppaan. Nurminen ja NTEX tarjoavat yhdessä, kunkin osapuolen vahvuuksia hyödyntäen, rautatiepalveluja, laivayhteyksiä, liikennettä ja tulliselvitystä Euroopan kohdemaissa. Lisäksi selvitetään myös muiden markkinoiden mahdollisuuksia, kuten Baltiaa ja muita rautatieyhteyksiä Kaliningradin kautta.  

Nurmisen toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta kertoo, että Nurmisella on jo Ruotsin teollisuuden suuryhtiöiden tuotteita konttijunissaan molemmin suuntaisessa liikenteessä Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta. Tiiviimmällä yhteistyöllä, Stena Group -yhtiön NTEX:n kanssa, Nurminen ja NTEX voivat tarjota ja tuottaa nopeasti tarvittavaa palvelua Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoille. Yhdessä meillä on kaikki olennaiset palvelut, kuten osaaminen ja toimipisteet Kiinassa sekä Pohjoismaissa, joilla voimme viedä kiinalais-eurooppalaisen rautatieliikenteen seuraavalle tasolle. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme löytäneet mahdollisuuden laajentaa Aasian – Ruotsin ja Norjan välisiä rautatierahtiratkaisujamme, sillä näemme asiakkaillamme olevan kasvavaa kysyntää nopeammalle ja ympäristön kannalta kestävämmälle logistiikalle”, NTEX:n toimitusjohtaja Thomas Ström sanoo. 

Yhteistyö perustuu markkinapotentiaaliin, joka nojaa siihen, että Pohjois-Euroopan kauppa Kiinan kanssa on yli 60 miljardia euroa vuodessa. Osapuolet hyödyntävät markkinoiden välistä rautatien maasiltaa sekä Nurmisen ja NTEX:n yhteisiä palveluita voidakseen palvella asiakkaitaan paremmin ja vastatakseen ympäristöystävällisen logistiikan kysyntään. 

Comments are closed.