Nokian Renkaat teki Itämeri-sitoumuksen edistääkseen Itämeren suojelua – Tavoitteena merikuljetusten ympäristökuorman pienentäminen

Nokian Renkaat antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2023–2026. Nokian Renkaiden sitoumus painottuu yhteistyöhön BSAG:n Ship Waste Action -aloitteessa. Aloitteen tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamalli, jossa rahtialusten jätevedet puretaan satamaan ja niiden ravinteet otetaan hyötykäyttöön kiertotalousratkaisujen avulla.

”Rahtia kuljettavien alusten jätevesien purkaminen mereen on edelleen laillista, eikä moni rahdinantaja välttämättä edes tiedä, että heidän kuljetuksistaan todennäköisesti päätyy jätevesiä Itämereen. Haluamme osaltamme vaikuttaa käytäntöjen muuttamiseen. Merikuljetuksien jätevesien purku maihin pienentää toimitusketjumme ympäristökuormaa ja tukee laajempaa vastuullisuustyötämme”, sanoo Teppo Huovila, Nokian Renkaiden Laatu- ja vastuullisuusjohtaja.

”Sitoumuksellamme edellytämme, että suorien varustamosopimusten alla kulkevan lastin laivaperäiset jätevedet puretaan Suomen satamien vastaanottolaitteisiin. Ohjaamme myös huolintaliikkeiden toimintaa niin, että heidän kauttaan kulkevan rahdin laivaperäiset jätevedet puretaan Suomen satamissa. Ship Waste Action on tulevissa rahtikilpailutuksissamme yksi rahdinkuljettajien valintaan vaikuttava kriteeri”, Huovila kertoo.

Globaali yritys voi vaikuttaa myös Suomea ja Itämerta kauemmas

Nokian Renkaat edistää sitoumuksellaan myös laivaperäisten jätteiden kiertotaloutta. Yhtiö lisää varustamojen ja huolitsijoiden tietoutta paitsi Suomen, myös Itämeren muiden satamien jätevesien vastaanottomahdollisuuksista. Lisäksi yhtiö lisää omien sopimuskumppaniensa tietoutta laivaperäisten jätteiden kiertotaloudesta myös Itämeren ulkopuolella tapahtuvissa merikuljetuksissaan.

”Nokian Renkaat kuljetuttaa rahtia kaikilla maailman tärkeimmillä meriliikenteen kuljetusreiteillä, joten tämä sitoumus vaikuttaa useiden varustamoiden, laivojen ja satamien toimintaan. Nokian Renkaiden toimenpiteet toimivat esimerkkinä ja vauhdittavat myös muita merikuljetuksia käyttäviä yrityksiä edistämään vastuullista merenkulkua”, BSAG:n meriliikenteen projektipäällikkö Mia Hytti sanoo.

Baltic Sea Action Group on vuonna 2008 Suomessa perustettu voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tavoite on palauttaa Itämeren hyvä ekologinen tasapaino muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Nokian Renkaiden Itämeri-sitoumukseen voi tutustua BSAG:n verkkosivuilla. Osana sitoumusta Nokian Renkaat tukee BSAG:n Itämeri-työtä vuosittaisella lahjoituksella.

Comments are closed.