Rauman ja Gävlen satamat ottavat digiloikan Unikien siivittämänä

Satamaoperoinnin sovellus lanseerataan juhlavasti käyttöön Rauman satamassa tänään perjantaina 28.8. klo 12.30 alkaen

Unikie on toteuttanut uuden sovelluksen Rauman ja Gävlen satamien välille satamatoiminnan tehostamiseksi. Sovellus tarjoaa kaikille osapuolille yhteisen pääsyn materiaalivirtojen reaaliaikaisiin tietoihin maalla ja merellä. Tämä helpottaa kaikkien sataman ympärillä toimivien työskentelyä, tuoden tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Uuden sovelluksen avulla satamatoiminta ottaa nyt suuren digiloikan, kun ratkaisun avulla satamien toiminta pystytään optimoimaan reaaliaikaisen tiedonjaon avulla. 

Sovellus tarjoaa perustan yhteistyölle sataman avaintoimijoiden välillä. Se jakaa reaaliaikaisen tiedon satamakäynnin toimijoille, kuten terminaaleille, hinaajille, luotseille, satamahallinnolle, kiinnityshenkilöstölle, kapteeneille ja logistiikalle. Näin päästään eroon satamissa vielä tänäkin päivänä vallitsevasta odottelusta ja voidaan siirtyä just-in-time -ajatteluun, kertoo Unikien tuotekehitysjohtaja Petri Kalske.

Lisäksi satamissa päästään eroon monesta manuaalisesta prosessista, kuten puhelinsoitoista, jotka toimivat pääinformaatiokanavana vielä tälläkin hetkellä. Sovelluksesta saatavan tiedon avulla satama-alueen toiminnot pystytään integroimaan oikea-aikaisesti alusten saapuessa satamaan, Kalske lisää.

Satamatoiminnan virtaviivaistamisella on myös iso merkitys ympäristön kannalta, kun turha polttoaineen kulutus saadaan minimoitua. Lisäksi merionnettomuuksien riski pienenee merkittävästi, kun laivojen ei tarvitse odotella kapeilla väylillä.

Sovellus on ollut testikäytössä keväästä lähtien. Testaajina on toiminut 64 satamatoimijaa ja palaute on ollut erinomaista. Tänään sovellus lanseerataan virallisesti käyttöön Rauman satamassa järjestettävässä juhlavassa tilaisuudessa.

EU-rahoittamassa

Sovellus on toteutettu EU-rahoitteisessa Efficient Flow -digitalisointiprojektissa. Hanketta on johtanut Ruotsin merenkulkuhallinto (Swedish Maritime Administration) ja kumppaneina ovat toimineet Rauman satama, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, VTS Fin­land ja Gävlen satama. Unikie on toiminut hankkeessa sovelluksen suunnittelijana ja teknisenä toteuttajana.

Vuonna 2015 perustettu Unikie on vaativiin embedded ohjelmistoihin keskittyvä teknologiayritys. Pääsegmentit ovat autoteollisuus, älykkäät koneet, teollisuus 4.0 ja televiestintä. Älykkäät satamat on yksi yrityksen sovellusympäristöistä.

Unikie toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa ja työllistää yli 300 henkilöä. Unikien liikevaidosta noin kolmannes tulee viennistä. Yhtiön kasvutavoitteet ovat kovat, tähtäimessä on +100meur kokoluokka. Perustuen Unikien asiantuntemuksen ja teknologiaratkaisujen tämänhetkiseen kysyntään markkinoilla, odotetaan vahvan ja kannattavan kasvun jatkuvan. Unikien asiakkaita ovat mm. Sandvik, Nokia ja Valmet.

Comments are closed.